E-commerce podjetja: Zaposleni imajo pravice – poznate njihove obveznosti?

Delavec je v delovnem razmerju po zakonu zaščiten in tako je tudi prav, saj je delavec v delovnem razmerju šibkejša stran. Kot pišejo na portalu Data.si je vsaka od pogodbenih strank dolžna opravljati dogovorjene ter predpisane pravice in obveznosti.

Poleg pravic,  obstajajo tudi obveznosti zaposlenih. Jih že poznate?

Kakšne so obveznosti delavca?

Zakonsko določene obveznosti zaposlenih so:

 • Vestno opravljanje dela skladno s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi,
 • Spoštovanje ukrepov varnosti in zdravja pri delu,
 • Obveščanje delodajalca o okoliščinah in spremembah v zvezi z opravljanjem pogodbenih ali zakonskih obveznosti,
 • Vzdrževati se škodljivih ravnanj, ki bi lahko škodovala poslovnim interesom delodajalca,
 • Varovanje poslovne skrivnosti,
 • Prepoved konkurence v času (in morda tudi po prenehanju) delovnega razmerja.,

V katerem primeru mora delavec zamenjati lokacijo in vrsto dela?

Lokacijo dela določimo v pogodbi o zaposlitvi. Izredna sprememba dela lahko nastopi le v primeru naravnih ali drugih nesreč ali v drugih izjemnih okoliščinah, ko je ogroženo življenje ali zdravje ljudi ali premoženje delodajalca. Takšna sprememba traja seveda le, dokler trajajo okoliščine.

Tudi vrsto dela podrobno defitniramo v pogodbi, vendar lahko delodajalec v izjemnih okoliščinah pisno odredi začasno opravljanje drugega dela. Pogoji, ki so določeni v zakonu ali v kolektivni pogodbi, dopuščajo spremembo narave dela, najpogosteje zaradi začasno povečanega obsega dela na drugem delovnem mestu in nadomeščanja začasno odsotnega delavca.

Pri tem treba upoštevati pogoje, ki jih določa kolektivna pogodba, in zakonske pogoje:

 • Ustrezno delo, za katerega delavec izpolnjuje pogoje in za katerega se zahteva enaka vrsta in raven izobrazbe.
 • Ustrezen delovni čas, kot je dogovorjen za opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi.
 • Ustrezen kraj: ne sme biti oddaljen več kot tri ure vožnje v obe smeri z javnim prevoznim sredstvom ali z organiziranim prevozom delodajalca od kraja bivanja.
 • Začasno opravljanje drugega dela: največ za tri mesece v koledarskem letu.
 • Plača, kot če bi opravljal svoje delo (če je to za delavca ugodneje, sicer pa plača, ki je določena za drugo delo, če je ta višja).

» » Imate v spletni trgovini zaposlene sodelavce, ki delajo od doma? Lahko vam grozi globa!

Mora delavec opravljati katerokoli delo, ki mu ga naloži delodajalec?

Delo, ki ga mora delavec opravljati, je opredeljeno v pogodbi o zaposlitvi in se lahko spremeni le s soglasjem obeh strank. Delodajalec lahko delavcu odredi drugo delo le pod pogoji, ki so določeni z zakonom in kolektivno pogodbo, pojasnjujejo na portalu Data.

Dela po navodilu ali na zahtevo delodajalca lahko delavec odkloni, v primeru:

 • če delo pomeni protipravno ravnanje ali opustitev, oziroma
 • če delavcu grozi neposredna nevarnost za življenje in zdravje.

Kaj pa nadure?

Delavec izpolnjuje svoje delovne obveznosti po pogodbi o zaposlitvi v delovnem času. Na portalu Data.si navajajo, da nadure lahko nastanejo:

 • v primeru izjemoma povečanega obsega dela,
 • ko je potrebno nadaljevanje delovnega ali proizvodnega procesa, da bi se preprečila materialna škoda ali nevarnost za življenje in zdravje ljudi,
 • ko je nujno, da se odvrne okvara na delovnih sredstvih, ki bi povzročila prekinitev dela,
 • ko je potrebno, da se zagotovi varnost ljudi in premoženja ter varnost prometa,
 • v drugih izjemnih, nujnih in nepredvidenih primerih, določenih z zakonom ali kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti.

Zakaj govoriti o pravicah in obveznostih?

Znanje o tem, kakšne so pravice in obveznosti zaposlenih, pomagajo pri ohranjanju dobrih odnosov. Gotovo ste že slišali, da so zadovoljni zaposleni so ključ do zadovoljnih strank?

  • Več kot 50 % podjetij z visoko motiviranimi zaposlenimi uspe zadržati več kot 80 % svojih kupcev,

Vir: Demand Metric, 2013

Vir: raziskava Shopper’s Mind Slovenija

Vas zanima več?

Preberite tudi: