Ste za prodajo na spletu ustanovili svoje podjetje in zaposlujete sodelavce, ki delajo na daljavo? Zaradi razvoja tehnologije je ta oblika dela vse bolj razširjena, a pogosto zakonsko neustrezna. Poglejte, kaj vse morate urediti, da boste poslovali v skladu z zakonodajo!

Kaj se šteje za delo na domu?

Na portalu Data.si pišejo, da za delo na domu velja vsako delo, ki ga delavec opravlja na svojem domu ali v prostorih po svoji izbiri, ki so izven delovnih prostorov delodajalca. V to kategorijo sodi tudi delo na daljavo, ki se opravlja z uporabo informacijske tehnologije. Ta oblika je še posebej pogosta na področju dejavnosti na spletu in v ecommercu.

Koga morate obvestiti o delu od doma?

Delodajalci, ki imajo zaposlene delavce, ki delajo od doma, morajo o tem obvestiti Inšpektorat Republike Slovenije za delo (IRSD). Pogoj za to je, da najprej preverite, ali je dom vašega zaposlenega sploh primeren in varen za opravljanje dela. Poleg tega morate v pogodbi o zaposlitvi napisati, da bo delavec delo opravljal od doma.

Kako morate urediti delo od doma in kakšna globa vam sicer grozi?

Zakon o delovnih razmerjih v 68. členu določa, da mora delodajalec že pred začetkom dela delavca obvestiti inšpektorat, vendar pa oblika in vsebina obvestila nista jasno določeni. Če pripravljate takšno obvestilo, morate vanj vključiti vse ključne podatke predvidenega dela na domu:

  • kateri delavec bo opravljal delo od doma
  • koliko časa bo opravljal delo v taki obliki
  • kolikšen delež delovnega časa bo opravljal delo od doma
  • kakšna je vsebina dela od doma
  • na kateri lokaciji bo delavec opravljal to obliko dela

Zakaj je potrebno pripraviti tako obvestilo? Kot pišejo na Data.si, so ti podatki pomembni predvsem z vidika zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, za katera je delodajalec dolžan poskrbeti po zakonu.

Če o načrtovanem delu od doma ne obvestite inštituta že pred začetkom dela, vas lahko inšpektor kaznuje z globo od 750 do 2.000 €!

Lahko inšpektorat prepove delo od doma?

Po 71. členu ZDR-1 lahko inšpektorat prepove opravljanje dela na domu v primeru, da obstaja nevarnost, da delo je ali postane škodljivo delavcem. Poleg tega lahko tako obliko dela prepove, kadar gre za dela, ki se jih ne sme opravljati od doma. Taka dela lahko določi zakon ali drug predpis.

Pred začetkom opravljanja dela morate pri svojem zaposlenem na domu preveriti pogoje dela in morebitna tveganja ter določiti ukrepe, s katerimi boste zagotovili varnost in zdravje pri delu.

Kako inšpektor preverja delo od doma?

Preverjanje pogojev za delo od doma poteka predvsem prek izjave o varnosti z oceno tveganja, ki jo mora pripraviti delodajalec. Praviloma bi si moral ustreznost ukrepov za zagotavljanje varnosti delavca ogledati strokovni delavec, ki je pri delodajalcu odgovoren za varnost in zdravje pri delu.

Kako pogosto je delo od doma v Sloveniji?

Na Inšpektoratu opažajo, da je delo od doma vse bolj razširjena oblika, saj nenehno prejemajo obvestila delodajalcev o izvajanju dela od doma. Številke iz leta v leto naraščajo, kar je lepo razvidno iz spodnje tabele, samo letos so do začetka marca prejeli že več kot 130 obvestil.

Vir: Data.si