Splošni pogoji uporabe portala Shopper’s Mind – sMind

Informacije in vsebine na spletnem portalu sMind.si so uporabnikom na voljo pod pogoji, navedenimi v nadaljevanju.

Predstavitev

Spletni portal sMind.si (v nadaljevanju sMind.si) je v lasti podjetja Ceneje d.o.o. (v nadaljevanju podjetje). Predstavlja portal blagovne znamke poslovne inteligence Shopper’s Mind – sMind, ki omogoča vpogled v trende in dinamiko spletnega nakupovanja ter v ozadje vedenja sodobnih potrošnikov.

Odgovornost

Podatki in informacije, dosegljivi na sMind.si, se lahko kadarkoli spremenijo brez predhodnega obvestila. Niti podjetje niti druge pravne osebe, ki sodelujejo pri izdelavi oziroma vzdrževanju sMind.si, ne odgovarjajo za nobeno škodo, posredno ali neposredno, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe podatkov in informacij na sMind.si. Za pravilnost podatkov, ki jih podjetje pridobiva od drugih subjektov, ne
jamči. Odgovornost podjetja za škodo, ki bi nastala uporabnikom iz tega naslova, je zato v celoti izključena.

Politika zasebnosti

Naša politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov je opisana v Pravilih o zasebnosti.

Uporaba sMind.si

Vsakršna uporaba sMind.si, ki ne predstavlja normalne uporabe posameznika, je prepovedana, predstavlja gospodarsko škodo in bo prijavljena ustreznim službam za pregon. Normalna uporaba je uporaba brez kakršnih koli programskih pripomočkov in v smislu normalnega števila zahtevkov za vpogled v določenem času, pri čemer štejemo za normalno število max. 2 zahtevka na sekundo.

Uporaba podatkov in informacij s spletnega portala

Noben podatek oziroma informacija z sMind.si ne sme biti brez dovoljenja podjetja uporabljena v komercialne namene. Podatkov in informacij z sMind.si ni dovoljeno zbirati v kakršnikoli javni ali zasebni podatkovni zbirki.

Objave na drugih mestih, v kakršnikoli obliki, niso dovoljene, če to pri posameznih podatkih in informacijah ni izrecno navedeno. Podatke in informacije z sMind.si lahko uporabnik prenese na svoje sisteme za lastno uporabo, pri čemer ne sme spreminjati označb o avtorskih in drugih sorodnih pravicah. Dovoljeno je tiskanje podatkov in informacij z namenom branja za lastne oziroma nekomercialne namene. Kopiranje, posredovanje, ponovno objavljanje, spreminjanje podatkov in informacij ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drugačen način brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja je prepovedano.

Prepovedana je tudi odstranitev ali zamenjava znakov “sMind.si”, kadar se pojavljajo na posamičnih podatkih in informacijah. Uporabnik odgovarja za vso škodo, ki bi podjetju nastala zaradi kršitve navedenih pogojev.

Povezave na spletne strani

Povezave na sMind.si in/ali posamezne podstrani se dovoli samo s pisnim soglasjem podjetja. Strani spletnega portala lahko vsebujejo tudi povezave na druge spletne strani, ki jih ne vzdržuje podjetje, zato Ceneje d.o.o. za vsebino teh strani ne odgovarja.

Dostopnost spletnega portala

Podjetje si prizadeva uporabnikom zagotavljati nemoteno uporabo sMind.si v normalnih pogojih 24 ur dnevno. Zaradi tehničnih razlogov (za potrebe vzdrževanja in/ali zamenjave opreme) si podjetje pridržuje pravico do krajših prekinitev delovanja spletnega portala oziroma motenj dostopa, praviloma po 20. uri.

Reševanja sporov

Morebitne spore zaradi uporabe sMind.si v nasprotju z določbami Splošnih pogojev uporabe in politike zasebnosti portala Shopper’s Mind – sMind bodo uporabniki in podjetje reševali po mirni poti. Če to ne bo mogoče, bo za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

O piškotkih

Vse o uporabi piškotkov je opisano v Pravilih o zasebnosti.