Imate več kot 10 zaposlenih? Poskrbite za sistematizacijo delovnih mest!

Sistematizacija delovnih mest predstavlja natančno opredelitev pogojev za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu oziroma za posamezno vrsto dela, poročajo na portalu Data. Spletni trgovci morate sistematizacijo narediti v internem splošnem aktu, ki ga imenujemo sistematizacija delovnih mest.

 

Za koga je obvezna?

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) jasno določa, da je delodajalec dolžan s splošnim aktom določiti pogoje za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu oziroma za vrsto dela. Za vse tiste, ki v svoji spletni trgovini zaposlujete manj kot 10 oseb (manjši delodajalci) obveznost ne velja, razlagajo na Dati.

Imamo sistematizacijo – kaj potem?

Delodajalec v skladu s sistematizacijo mora uskladiti tudi pogodbe o zaposlitvi. Pogodba o zaposlitvi je temeljni dokument, ki ureja vse medsebojne pravice in obveznosti delodajalca in zaposlenega. Le-ta pa ne sme biti v nasprotju ali neskladju s sistematizacijo. Na delovna mesta, ki so opredeljena v sistematizaciji, morajo delodajalci delavce zaposliti za določen ali nedoločen čas in ne najeti na podlagi pogodb, kot sta podjemna in avtorska.

Katera oblika zaposlitve je primerna za vaše podjetje? »

Kako objaviti sistematizacijo delovnih mest?

Delodajalec mora omogočiti objavo sistematizacije na način, da lahko do nje dostopajo vsi zaposleni. Ravno tako morajo do sistematizacije imeti nemoten dostop. O sprejeti sistematizaciji delovnih mest mora delodajalec obvestiti zaposlene.

Sistematizacija je vodilo pri zaposlovanju in prerazporejanju že obstoječih delavcev na druga delovna mesta.

Vsebina sistematizacije delovnih mest

Delodajalci morajo biti pri sistematizaciji delovnih mest zelo natančni in morajo vnaprej dobro razmisliti:

  • katera delovna mesta bodo imeli v podjetju,
  • kakšne pogoje bodo postavili za njihovo zapolnitev,
  • kakšne so delovne naloge posameznega delovnega mesta ter
  • kakšne prejemke bo imel delavec, zaposlen na posameznem delovnem mestu.

Sistematizacija je vodilo pri zaposlovanju in prerazporejanju že obstoječih delavcev na druga delovna mesta. Na portalu Data pojasnjujejo še, da je mogoče, da se sistematizacija delovnih mest spreminja, ker sledi naravnemu razvoju delovnega procesa. Pri tem pa ne pozabite, da je treba o vsaki spremembi obvestiti vse zaposlene.

Vas zanima več?

Preberite tudi: