Vsako podjetje, ki prodaja na spletu, slej ko prej pride do točke, ko mora za opravljanje določenih del najeti dodatno pomoč. Če ste se znašli v takšni situaciji in razmišljate, katera je najboljša oblika delovnega razmerja v posamezni situaciji, si preberite več o atipičnih oblikah zaposlitve, ki so jih predstavili na portalu Data.

 

Kakšne so atipične oblike zaposlitve?

Poleg pogodbe za nedoločen čas, ki edina velja za običajen način ureditve delovnega razmerja, se lahko, ko najemate zunanjo pomoč ali nove sodelavce, odločate med različnimi vrstami delovnega razmerja.

Čeprav naj bi do sklenitve atipičnih oblik zaposlitve prišlo le v izjemnih primerih, so v praksi postale zelo razširjene;

Pogodbe za delo na podlagi civilnega prava pa temeljijo predvsem na določbah Obligacijskega zakonika. Omogočajo delo na podlagi:

  • podjemne pogodbe,
  • avtorske pogodbe,
  • pogodb o začasnem in občasnem delu upokojencev,
  • pogodbe o zaposlitvi s poslovodnimi osebami ali s prokuristi in vodilnimi delavci.

O ostalih oblikah zaposlitve si preberite tukaj. »»

Koliko vas stane avtorska vs. podjemna pogodba?

Nimate pregleda nas stroškom, ki nastane v primeru avtorske ali podjemne pogodbe? V podjetju Data so pripravili izračun, ki vam bo vedno v pomoč, če se boste odločali med avtorsko in podjemno pogodbo.

Izračun: avtorska/podjemna pogodba »»

Kazni za nepravilnosti do 20.000 €

Delavci smo različni – nekateri si želijo svobodnih oblik delovnega razmerja, brez omejevanja delovnega in prostega časa, spet drugi si želijo varnosti, ki jo prinaša pogodba o zaposlitvi. Vendar pa niso vse oblike primerne za vsako organizacijo in vsakega zaposlenega.

Pri odločitvi za posamezno obliko se vprašajte,

  • Ali delo vsebuje elemente delovnega razmerja?
  • Ali izvajalec opravlja enaka dela in na enak način kot preostali zaposleni?

Če ste na obe trditvi odgovorili z DA, potem je s pravnega vidika pravilno, da kot delodajalec sklenete pogodbo o zaposlitvi. V nasprotnem primeru ste lahko kaznovani.

»Globa za pravno osebo znaša do 20.000 evrov, za odgovorno osebo pravne osebe pa do 2.000 evrov. Take kazni delodajalcu grozijo, če inšpektor ugotovi elemente delovnega razmerja in delodajalec v skladu z odredbo inšpektorja ne odpravi nepravilnosti. To pomeni, da mora zavezanec osebi, na katero se prepoved nanaša, izročiti pisno pogodbo o zaposlitvi v roku treh delovnih dni po tem, ko inšpektor vroči odločbo, v kateri ugotovi opravljanje dela na podlagi pogodb civilnega prava v nasprotju z zakonom, ki ureja delovna razmerja,« še pojasnjujejo na portalu Data.

Vas zanima več?

Preberite tudi: