razprodaje-popusti-zakonodaja

V spletnih trgovinah lahko pogosto zasledimo akcijske cene izdelkov in sezonske razprodaje. Tudi vi razmišljate, da bi s privlačnimi znižanji pritegnili kupce? Prej se prepričajte, da delujete skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov in se izognite kaznim!

(Spletni) trgovci se lahko sami odločite, da boste znižali cene svojih izdelkov ali storitev, uvedli sezonske razprodaje ali druge oblike znižanja cen. A pozor! Pri tem morate paziti, da se ne poslužujete zavajajočih poslovnih praks, ki so v nasprotju z zakonodajo. V nadaljevanju preverite, na kaj morate biti pozorni pri uvajanju razprodaj in popustov.

Zakonodaja na področju razprodaj

Na portalu Data.si pojasnjujejo, da področje razprodaj ureja 28. člen Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot):

28. člen

Podjetje mora razprodajo objaviti na krajevno običajen način. Objava o uvedbi razprodaje mora vsebovati podatek o vrsti blaga, odstotku znižanja in času trajanja tovrstne prodaje.

Blago, ki je na razprodaji, mora biti označeno s ceno pred znižanjem in z znižano ceno.

Če je odstotek znižanja objavljen v razponu, mora najvišji odstotek znižanja zajemati najmanj eno četrtino vrednosti vsega blaga, ki je na razprodaji.

Na kaj morate torej biti pozorni, če se odločite za razprodajo?
  1. v objavi razprodaje morate jasno zapisati vrsto blaga, odstotek znižanja in čas trajanja znižanja
  2. blago morate označiti s ceno pred znižanjem in z znižano ceno
  3. če odstotek znižanja objavite v razponu, na primer 20-40 odstotkov, mora najvišji odstotek znižanja zajemati najmanj eno četrtino vrednosti vsega blaga na razprodaji
Kako dolgo lahko traja razprodaja?

Zakon določa, da vsak trgovec sam določi trajanje sezonske razprodaje, a ta lahko traja največ 60 dni.

Zakonodaja na področju popustov

Pri uvajanju popustov morate biti še posebej pozorni, da se ne poslužujete zavajajočih poslovnih praks. Slednje določa Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP).

Na kaj morate paziti pri uvedbi akcij ali popustov?

  1. znižate lahko le tisto blago, ki je že bilo na voljo potrošnikom po višji ceni
  2. izvajanje navideznih znižanj (trgovec ceno najprej navidezno zviša, nato zniža) ni dovoljeno
  3. z objavo akcije ne smete zavajati potrošnika – v oglasu morate navesti podatke, ki so potrošniku razumljivi, jasni in nedvoumni, ter pri tem zajeti informacije, katero blago je znižano, kakšen je odstotek znižanja in za katero blago popust ne velja

Kako dolgo lahko traja popust?

Zakon določa, da lahko popust traja neomejeno, popuste pa lahko poimenujete s poljubnimi komercialnimi nazivi, pišejo na portalu Data.si.

[POZOR] Trgovci ste potrošniku pri nakupu izdelkov na razprodaji ali v akciji dolžni izdati račun!

Izognite se najpogostejšim napakam drugih trgovcev

Najpogostejši napaki trgovcev pri obveščanju potrošnikov o znižanjih sta zavajajoče oglaševanje cen in cenovnih ugodnosti na tiskanih in spletnih kanalih ter navidezno znižanje cen izdelkov in storitev, ko trgovec najprej zviša ceno, nato jo zniža in objavi znižanje.

Med drugimi napakami, ki jih omenjajo na Dati, so še:

  • neoznačitev cen izdelkov
  • nenavedba časovnega obdobja znižanja
  • napačno oglaševanje – na primer oglaševanje znižanja, ko gre za sezonsko razprodajo