Če ste lastnik spletne trgovine, si zagotovo vsak dan znova zastavite vprašanja, kako prepričati obiskovalce v nakup vaših izdelkov ali storitev. To vprašanje je še toliko bolj aktualno v predprazničnem času, ko poskušajo ponudniki na različne načine spodbuditi potrošnike k novoletnim nakupom. Pri tem se lahko povsem nevede poslužujejo nepoštenih poslovnih praks, zaradi katerih jim grozijo globe od 3.000 € naprej. Nadaljujte z branjem in se prepričajte, da je vaše decembrsko oglaševanje skladno z zakonodajo!

Izdelke morate oglaševati v skladu z ZVPNPP

Nepoštene poslovne prakse so prepovedane pred, med in tudi po nakupu izdelka. Kot pišejo na portalu Data.si, potrošnika pred nepoštenimi poslovnimi praksami pri nakupu blaga in storitev varujeta slovenska in evropska zakonodaja, in sicer kjerkoli na območju EU ne glede na to, ali gre za nakup preko spleta, kataloga ali v trgovini. V Sloveniji zakonsko podlago ureja Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP). Več »

»Prodajalec mora pri oglaševanju in prodaji svojega blaga ali storitev vedno poskrbeti, da poda potrošniku dovolj natančnih informacij o svojem izdelku, ter tako zagotovi, da se bo potrošnik lahko pravilno in predvsem premišljeno odločil za nakup nekega blaga ali storitve. Poslovna praksa je namreč nepoštena, če nasprotuje zahtevam poklicne skrbnosti in v zvezi z blagom ali storitvijo bistveno izkrivlja ali bi lahko izkrivljala ekonomsko obnašanje potrošnikov,« pišejo na Data.si.

Obstajata 2 glavni skupini nepoštenih poslovnih praks

Omenjeni zakon opredeljuje zavajanje potrošnikov in agresivno prodajo, ki potrošnika sili v nakup, kot dve glavni skupini nepoštenih poslovnih praks.

Na Data.si navajajo nekatere konkretne primere zavajajočih poslovnih praks:

  • lažno zatrjevanje trgovca, da bo izdelek na voljo samo omejen čas, s čimer želi potrošnika prepričati v takojšnji nakup ter ga s tem prikrajša za izbiro na podlagi dovolj informacij
  • označitev blaga za »brezplačno«, »gratis« in podobno, čeprav mora potrošnik poravnati stroške prevzema ali dostave izdelka
  • organiziranje nagradnih iger, v katerih trgovci potrošnikom obljubijo nagrado, ki je sploh nimajo namena podeliti, oziroma mora nagrajenec zanjo poravnati določene stroške
  • lažno oglaševanje izdelkov z zdravilno močjo, ki naj bi ozdravili bolezni in druga zdravstvena stanja

Agresivne poslovne prakse zakon opredeljuje kot primere, pri kateri se »ob upoštevanju vseh značilnosti in okoliščin z nadlegovanjem, prisilo, vključno z uporabo sile ali nedopustnim vplivanjem, bistveno zmanjša ali bi utegnila bistveno zmanjšati svobodo izbire ali ravnanja povprečnega potrošnika v zvezi z izdelkom ter s tem povzroči ali bi utegnila povzročiti, da potrošnik sprejme odločitev o poslu, ki je sicer ne bi sprejel.«

Kako se lahko izognete nepoštenim poslovnim praksam?

Vsakemu podjetju, ki se ukvarja s prodajo blaga ali storitev, se lahko zgodi, da se nevede posluži nepoštenih poslovnih praks, ki jih je včasih težko prepoznati. Posledice so lahko zelo neprijetne, od širjenja slabega ugleda v javnosti do visokih kazni – na Data.si pišejo, da zakonodaja predvideva globe od 3.000 pa tudi do 40.000 €! V izogib temu svetujemo, da trgovci pred pričetkom oglaševanja, za katerega niste prepričani, ali morda sodi med nepoštene poslovne prakse, poiščete pravni nasvet in se tako na enostaven način izognete neprijetnim posledicam.