nedovoljeno oglasevanje

Danes je nekaj povsem običajnega, da oglašujete svojo dejavnost, izdelke ali storitve na spletu in ostalih kanalih, na katerih se nahaja vaša ciljna skupina. Pa ste prepričani, da oglašujete v skladu z zakonodajo? Preverite v nadaljevanju članka, saj vam v nasprotnem primeru lahko grozi visoka globa!

Z oglaševanjem ne smete pričeti takoj!

Če kot podjetje svoje izdelke ali storitve oglašujete pred vpisom v Poslovni register Slovenije, se takšno oglaševanje šteje za nedovoljeno.

[POZOR] Ko opravite vse birokratske postopke registracije podjetja, še ne pomeni, da je podjetje uradno registrirano. To namreč velja šele, ko so podatki o registraciji vneseni v register podjetij AJPES.

Kako veste, kdaj je vaše podjetje uradno registrirano? Na portalu Data.si pojasnjujejo, da obvestilo o sklepu registracije prejmete na vaš poslovni naslov po pošti. Predvidena čakalna doba je pri samostojnih podjetnik tri dni, pri d.o.o. pa sedem.

KB-oglasevanje-696

Kaj vse se šteje za nedovoljeno oglaševanje?

»Zakon o preprečevanju dela in zaposlitvi na črno (ZPDZC-1) piše, da se za nedovoljeno oglaševanje šteje, če pravna oseba, tuj pravni subjekt, samozaposlena oseba, delodajalec ali posameznik ponuja ali oglašuje dejavnost ali delo, ki se šteje za delo na črno,« pišejo na Data.si.

Za delo na črno se šteje, če pravna oseba opravlja dejavnost, ki ni določena v ustanovitvenem aktu, oziroma če samozaposlena oseba opravlja dejavnost, ki ni vpisana v register AJPES.

Oglaševanje se po tem zakonu nanaša na objavljanje oglasov na televiziji, radiu, v časopisih in revijah ter na druge načine, ki so dostopni javnosti. Sem sodijo tudi različne oblike digitalnega oglaševanja, kot na primer oglasi na Facebooku.

Z oglaševanjem vaših izdelkov in storitev lahko pričnete šele po uradnem vpisu v AJPES!

Tudi če imate že urejen vpis v AJPES, ste lahko pri oglaševanju v prekršku! Za nedovoljeno oglaševanje se namreč smatra tudi:

  • objava oglasa za delo, ki ni vezano na delodajalčevo registrirano dejavnost
  • oglaševanje dela ali dejavnosti, ki se opravlja na podlagi pogodbe civilnega prava, še preden je ta sklenjena

[POZOR] Če kot naročnik oglasa v naročilu ne podate podatkov o podjetju, sedežu in imenu odgovorne osebe ali osebnega imena in naslova naročnika skupaj z izjavo, da imate dejavnost, na katero se nanaša oglas, opredeljeno v registru ali v ustanovitvenem aktu, se to šteje za nedovoljeno oglaševanje!

Kakšne globe vam grozijo za nedovoljeno oglaševanje?

  • Če pravna oseba, tuj pravni subjekt, samozaposlena oseba ali delodajalec, ki ni posameznik, naroči, objavi ali posreduje oglas v časopise, revije, na radio, televizijo in v druge elektronske medije ali na drug način, ki je dostopen javnosti, ki ponuja ali oglašuje delo na črno ali objavi potrebo po delavcu, čigar delo ni vezano na registrirano ali priglašeno dejavnost, zakon določa globo 1.600 do 15.600 €.
  • Za odgovorno osebo za kršitve iz prvega odstavka se predvideva globa 500 do 1.500 €.
  • Če je prekršek iz prvega odstavka zagrešil posameznik ali če oglašuje delo, ki se opravlja na podlagi pogodbe civilnega prava, je predvidena globa 500 do 2.500 €. (vir: Data.si)