Nezaupanje in visoke cene čezmejne dostave so še vedno ključna ovira za potrošnike in trgovce, ki želijo nakupovati oziroma prodajati na spletu v EU. Evropska unija je nedavno predstavila novo direktivo, ki naj bi zagotovila večjo transparentnost čezmejne dostave ter posledično morda znižala cene, o čemer smo že pisali.

Po poročanju Evropske komisije pa imajo nepogrešljivo vlogo pri razvoju čezmejne spletne trgovine tudi oznake zaupanja, ki potrošnikom sporočajo, da je nakup pri izbranem trgovcu varen, tudi če prihaja iz tujine, trgovcem pa s tem zagotavljajo več potencialnih strank.

Komisija: »Oznake zaupanja so ključen faktor za dvig kakovosti čezmejne spletne trgovine v EU!«

Poleg že omenjenih zakonskih sprememb Evropska komisija poudarja tudi pomen drugih aktivnosti za spodbujanje čezmejnega ecommerca. Med njimi posebno pozornost namenja oznakam zaupanja, ki so po njenem mnenju eden ključnih faktorjev za izboljšanje kakovosti čezmejnih dostavnih storitev in spletne trgovine na splošno.

Vaša spletna trgovina lahko oznako zaupanja pridobi
tudi v Sloveniji!

Ste z vašo spletno trgovino že prisotni v drugih državah članicah EU ali o tem razmišljate? Potem morate vsekakor čimprej razmišljati u pridobitvi ustrezne oznake zaupanje. Vaša spletna trgovina lahko takšno oznako pridobi tudi v Sloveniji! Slovenski spletni trgovci se namreč lahko potegujete za pridobitev nacionalne oznake zaupanja CERTIFIED SHOP® in evropske oznake EMOTA, ki označujeta zanesljive spletne trgovine na področju celotne EU.

Oznake zaupanja povečujejo občutek varnosti med spletnim nakupovanjem doma in v tujini

Oznake zaupanja so zelo učinkovito orodje za (spletne) trgovce, saj dokazano pomagajo spodbujati zaupanja potrošnikov. Razumevanje koncepta zaupanja je ključno za vse trgovce, bodisi za nepoznane, ki ga morajo šele zgraditi v očeh potencialnih strank bodisi za že uveljavljene trgovce, ki si prizadevajo vzdrževati zaupanje in zvestobo obstoječih kupcev.

Obstajajo številne raziskave, ki dokazujejo pomen oznak zaupanja. Po podatkih raziskave ECC-Net* 69 % kupcev meni, da je pomembno, da ima trgovec oznako zaupanja, 63 % pa jih bolj zaupa trgovcu, ki ima na spletni strani objavljeno takšno oznako.

Nedavna raziskava priznanega inštituta Baymard** je dokazala, da oznake zaupanja učinkovito povečujejo občutek varnosti, ki ga dobi kupec ob obisku spletne trgovine. Na ta način uspešno znižujejo število zapuščenih košaric.

* raziskava ECC-Net (The European Consumer Centres Network), 2012, n=573
** raziskava Baymard Institute 2016, n=1044 spletnih uporabnikov, ZDA

Oznaki, ki označujeta varno spletno nakupovanje v celotni EU

CERTIFIED SHOP® je edina oznaka zaupanja na slovenskem trgu, ki temelji na treh najpomembnejših elementih varnega nakupovanja na spletu:

  • pozitivnem mnenju kupcev, ki je eden ključnih elementov varnega nakupovanja, zato je v postopku certifikacije izredno pomembno
  • skladnosti s tehničnimi standardi varnega nakupovanja na spletu, pri čemer se preverja tudi skladnost s strogimi EU standardi
  • oceni in mnenju skritega kupca, ki v vsaki trgovini, ki se poteguje za pridobitev oznake zaupanja, opravi testni nakup in oceni nakupno izkušnjo

Oznaka zaupanja CERTIFIED SHOP® je tudi edina oznaka v Sloveniji, ki vam omogoča pridobitev priznane evropske oznake zaupanja EMOTA. Podeljuje jo neodvisna nacionalna avtoriteta Shopper’s Mind Slovenija.

vEČ KOT 60 % kupcev bolj zaupa trgovcu, ki ima na spletni strani objavljeno oznako zaupanja.

Kako vam evropska oznaka zaupanja pomaga pri širitvi v tujino?

Samo s pridobitvijo nacionalne oznake CERTIFIED SHOP® si lahko zagotovite tudi evropsko oznako EMOTA, ki potrjuje skladnost z evropskimi standardi varnega nakupovanja na spletu in vam omogoča prepoznavnost na mednarodni ravni. Ima jo že več kot 17.000 evropskih trgovcev, zato ji potrošniki na področju EU zaupajo. Če kupec iz tujine prepozna oznako EMOTA v vaši spletni trgovini, mu to pove, da je nakup pri vas varen, s tem pa obstaja večja verjetnost, da bo nakup pri vas tudi zaključil. S pridobitvijo oznake EMOTA vam pripada tudi mesto na seznamu certificiranih trgovcev v EU.

3 stvari, ki jih morate vedeti o oznakah zaupanja:

CERTIFICIRAJTE SVOJO TRGOVINO »