Imate podjetje, ki se ukvarja s spletno trgovino, in v njem zaposlujete delavce? Prepričajte se, da so pogodbe o zaposlitvi, ki jih sklepate z njimi, skladne z zakonodajo ter da natančno opredeljujejo vsa pomembna področja dela. To je namreč temelj za dobre odnose na delovnem mestu in s tem uspešno poslovanje, še posebej v tako dinamični dejavnosti, kot je spletna trgovina. V nadaljevanju vas čakajo odgovori na 5 ključnih vprašanj o sklepanju pogodb o zaposlitvi v ecommercu!

1. Kdaj je pogodba o zaposlitvi veljavna?

Pogodba o zaposlitvi, s katero se sklene delovno razmerje, mora biti v pisni obliki. Kot pišejo na portalu Data.si, je pogodba veljavna, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. Vse pravice in obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe o zaposlitvi, začnejo veljati z dnem nastopa dela. Slednji je običajno naveden v pogodbi, v nasprotnem primeru pa se zanj šteje datum sklenitve pogodbe.

2. Kaj vse morate po zakonu vključiti v pogodbo?

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa naslednje obvezne elemente vsake pogodbe o zaposlitvi:

 • podatki o pogodbenih strankah, ki vključujejo navedbo prebivališča oziroma sedeža
 • naziv delovnega mesta s kratkim opisom dela
 • čas, za katerega se sklepa pogodba – ali gre za polni ali krajši delovni čas in kakšna je razporeditev delovnega časa (dnevni, tedenski delovni čas …)
 • kraj opravljanja dela
 • znesek osnovne plače in podatki o morebitnih drugih plačilih
 • določilo o drugih sestavnih delih plače, plačilnem obdobju in plačilnem dnevu ter načinu izplačila plače
 • določilo o letnem dopustu ali načinu določanja letnega dopusta
 • dolžina odpovednih rokov
 • navedba ustreznih kolektivnih pogodb ali splošnih aktov delodajalca
 • datum nastopa dela
 • v primeru, da gre za pogodbo za določen čas, razlog za sklenitev takšne pogodbe in določilo o načinu izrabe letnega dopusta pri taki vrsti pogodbe

3. Kdaj morate z delavcem skleniti novo pogodbo o zaposlitvi?

V primeru, da se spremeni vrsta dela ali naziv delovnega mesta, kraj opravljanja dela, trajanje pogodbe o zaposlitvi ali tedenska/mesečna delovna obveznost oziroma polni/krajši delovni čas, morate z delavcem po zakonu skleniti novo pogodbo o zaposlitvi. Vse druge spremembe lahko urejate z aneksom, pišejo na Data.si.

4. Pogodba za določen čas je izjema!

Še posebej na področju spletnih dejavnosti so pogodbe za določen čas zelo pogoste, a če želite z delavcem skleniti takšno pogodbo, morate izpolnjevati določene pogoje. Tu je le nekaj izmed njih:

 • nadomeščanje začasno odsotnega delavca
 • izvrševanje dela, ki zaradi svoje narave traja določen čas
 • opravljanje sezonskega dela
 • sklenitev pogodbe za določen čas zaradi priprave na delo, usposabljanja oziroma izobraževanja
 • izvedba dela, ki je projektno organizirana
 • drugi posebni primeri, ki jih določa zakonodaja ali kolektivna pogodba na ravni dejavnosti

V primeru, da izpolnjujete pogoje za sklenitev pogodbe za določen čas, lahko z istim delavcem sklenete več zaporednih pogodb za isto delo, a neprekinjen čas trajanja takšne zaposlitve ne sme biti daljši od dveh let. Kot pojasnjujejo na Dati, pri tem trimesečna ali krajša prekinitev ne pomeni prekinitve zaporednega sklepanja pogodb o zaposlitvi.

5. Zakaj je pomembno, da z delavci sklenete natančno urejeno pogodbo?

Pogodba, ki natančno opredeljuje vse pravice in obveznosti, omogoča večjo pravno varnost obeh pogodbenih strank, poleg tega se tako delavec kot delodajalec počutita bolj varna, kar omogoča prijetne odnose na delovnem mestu ter s tem boljše poslovanje podjetja. Izredno pomembno je, da z delavcem sklenete dobro pogodbo, ki ureja vsa pomembna področja dela ter obenem ne krši minimalnih pravic delavca po veljavnih predpisih. Če niste prepričani, kako ustrezno pripraviti pogodbo o zaposlitvi, se posvetujte s pravnikom, ki obvlada delovnopravno zakonodajo.