HR-ecommerce-inspektorji

Ste s spletno trgovino prisotni tudi na Hrvaškem? Na tamkajšnjem trgu se obeta strog nadzor spletne trgovine! Davčna uprava namerava oblikovati specializirane ekipe strokovnjakov in po novem bo spletne trgovine nadziralo kar 40 inšpektorjev. Za spletne trgovce na Hrvaškem tako velja opozorilo, da na spletni strani poskrbijo za vse z zakonom določene informacije in se pripravijo na prihod inšpektorjev.

40 inšpektorjev z izkušnjami s področja spletnega poslovanja

Razlogi, da je davčna uprava na Hrvaškem napovedala strog nadzor spletne trgovine, se skrivajo predvsem v izjemni dinamiki, ki v zadnjem čas zaznamuje to dejavnost, ter želji po bolj učinkovitem spremljanju aktivnosti na spletu.

Predstavništvo Evropske komisije na Hrvaškem, Ministrstvo za finance in davčna uprava so v začetku februarja predstavili projekt razvoja sistema in uresničevanja spremljanja ter nadzora spletnega poslovanja, CRO E-COM, ki ga financira EU in je vreden skoraj 200.000 €.

Glavni cilj projekta je izboljšanje učinkovitosti davčne uprave na področju nadzora in spremljanja poslovanja na spletu, ki doslej ni obstajalo kot samostojna dejavnost. Za izvedbo tega cilja bodo organizirali in usposobili posebne delovne skupine, ki se bodo ukvarjale z nadzorom spletnega poslovanja. Na Hrvaškem bodo tako dobili 40 inšpektorjev z izkušnjami na področju davčnega nadzora in potrebnimi računalniškimi znanji, ki dobro razumejo delovanje spleta in družbenih omrežij. V prvem koraku bodo analizirali pravni okvir in začrtali organizacijsko strukturo davčne uprave, sledilo bo oblikovanje priročnika za spremljanje in nadzor e-poslovanja.

Kako pa je z nadzorom spletnih trgovin v Sloveniji?

V Sloveniji je Tržni inšpektorat eden od organov, ki nadzira delovanje spletnih trgovin. Pri tem preverja določbe kar nekaj zakonov, in sicer:

  • Zakona o varstvu potrošnikov
  • Zakona o elektronskem poslovanju na trgu
  • Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno
  • Zakona o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami

Ste vedeli, na primer, da morate spletni trgovci pri poslovanju varovati potrošnika, ker pravo predvideva, da je v tem odnosu slednji šibkejša stranka? Ali pa da mora pri oddaji naročila v spletni trgovini kupec izrecno potrditi, da se strinja s plačilom izdelka ali storitve? Več o obveznostih spletnih trgovcev »

Skladnost s tehničnimi standardi varnega nakupovanja na spletu:
Slovenija vs. Hrvaška

Analiza skladnosti s tehničnimi standardi, opravljena v slovenskih in hrvaških spletnih trgovinah, ki so sodelovale v tekmovanju Shopper’s Mind Spletni trgovec leta 2016, je pokazala zanimive razlike med obema državama. V Sloveniji so gradniki dobre uporabniške izkušnje in zaupanja že precej dobro razviti, medtem ko na hrvaškem spletnem trgu obstaja še veliko problematičnih področij.

Tako ima kar 86 % slovenskih trgovcev urejene in na viden način izpostavljene pogoje poslovanja, medtem ko ta delež na Hrvaškem znaša manj kot polovico. Skrito ali neobstoječo politiko vračil ima pri nas le 4 % spletnih trgovcev, na Hrvaškem kar 44 %, neustrezne informacije o dostavi v Sloveniji približno petina, pri sosedih pa skoraj polovica trgovcev.