Poznate obvezne korake za trgovce po novem zakonu o izvensodnem reševanju potrošniških sporov?

Veste, da vam v primeru neupoštevanja določb novega zakona ZIsRPS, ki ureja reševanje potrošniških sporov, grozi globa?

14. novembra 2015 je v veljavnost stopil Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS), ki v 2016 določa nekatere obveznosti za spletne trgovce. Pripravili smo vam pregled najpogostejših vprašanj in odgovorov o novih določbah.

Ali je po novem zakonu izvensodno reševanje potrošniških sporov (IRPS) za vas obvezno?

Postopek izvensodnega reševanja potrošniških sporov je prostovoljen. To pomeni, da se sami odločite, ali lahko potrošniki rešujejo morebitne spore z vami tudi na ta način. Zakaj bi se torej odločili za IRPS?

Gre za poenostavljeno, ugodnejšo in hitrejšo alternativo klasičnim pritožbenim postopkom na sodiščih

Dodatna prednost je, da so zneski za trgovca simbolične narave in predvidoma znašajo 35-50 € na spor.

Kaj morate storiti, če se ne odločite za IRPS?

  1. Če ne priznavate nobenega izvajalca IRPS, morate potrošnika o tem posebej opozoriti na svoji spletni strani in v splošnih pogojih.
  2. Na svoji spletni strani morate obvezno objaviti povezavo do platforme Evropske komisije za spletno reševanje potrošniških sporov (platforma SRS).
  3. Datum prilagoditve splošnih pogojev glede na prvi dve točki je do 14.5.2016. Navedba povezave do platforme na spletni strani trgovca mora biti jasno, enostavno in razumljivo vidna povprečnemu razumnemu potrošniku in ne skrita nekje na strani.

Kaj morate storiti, če se odločite za IRPS?

  1. Najprej morate izbrati in priznati določene izvajalce/-a IRPS.
  2. O tem morate potrošnika seznaniti že pred sklenitvijo pogodbe z njim – na svoji spletni strani in v splošnih pogojih morate navesti, katerega izvajalca IRPS ste izbrali kot pristojnega za reševanje spora, ki ga lahko sproži potrošnik.
  3. Če ne upoštevate 2. točke, vam grozi globa v znesku 500 € za pravne osebe ali 200 € za samostojne podjetnike.

Seznam obveznih korakov za trgovce, ki se odločijo za IRPS

  1. Najprej izberete izvajalca iz registra izvajalcev IRPS na spletnih straneh Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.
  2. Po izboru izvajalca morate na svoji spletni strani in v splošnih pogojih obvezno navesti izbranega izvajalca/izvajalce IRPS, in sicer do 14.5.2016. Z objavo se zavežete, da boste sodelovali v postopku IRPS, če ga potrošnik sproži.
  3. Na svoji spletni strani morate obvezno objaviti povezavo do platforme Evropske komisije za spletno reševanje potrošniških sporov (platforma SRS). Datum prilagoditve splošnih pogojev je do 14.5.2016.

Kako morate prilagoditi spletno stran in splošne pogoje?

Navedba izvajalca na spletni strani trgovca mora biti jasno, enostavno in razumljivo vidna povprečnemu razumnemu potrošniku in ne skrita nekje na strani. Obvezno morate objaviti vsaj firmo, elektronski naslov in telefonsko številko priznanega izvajalca IRPS.

Kam uvrstiti povezavo do platforme?

Povezava do platforme mora biti dostopna na istem mestu kot informacija o izbranem izvajalcu IRPS. Objava povezave je obvezna tudi, če izberete slovenskega izvajalca IRPS, saj potrošniki niso nujno samo iz Slovenije.