Z izjemnim porastom spletnega nakupovanja in vsesplošni prisotnosti potrošnikov na svetovnem spletu, se delu populacije, ki v preteklosti ni imel izkušenj z digitalnim poslovanjem, odpirajo nova vprašanja in se srečujejo z novimi izzivi. To so vaši novi kupci, vaš potencial, ki mu želite približati novo realnost in jim predstaviti vse pozitivne lastnosti digitaliziranega nakupovanje.

Morda je to segment starejših potrošnikov, ki si v preteklosti ni želel priskrbeti izdelkov preko spletne strani zaradi nezaupanja v tovrstne načine nakupovanja ali pa tega ni bil vešč, morda ljudje, ki v online storitvah (še) niso videli dodane vrednosti …

Premislite o okolju, v katerem prodajate

Zdaj so jih novonastale razmere dodatno spodbudile k prvemu koraku na poti online delovanja na skorajda vseh področjih življenja. Na splet se je prenesel tudi dobršen del komuniciranja, urejanja nujnih opravkov in posledično ‒ nakupov. Kar potrebuje omenjena skupina je zanesljivost spletnih trgovin in zaupanje ter občutek varnosti ob samem postopku nakupovanja.

Zaradi konstantne in zanesljive rasti spletne trgovine v svetovnem merilu, lahko upravičeno pričakujemo, da bo tudi več kot 80 % Slovencev odslej redno nakupovalo na spletu.

V preteklih tednih in mesecih, ki so nam prinesli drugačno nakupovalno resničnost ter popolnoma novo okolje, kateremu se bodo najboljši trgovci premišljeno in učinkovito prilagodili, smo lahko opazovali temeljne premike v načinu nakupovanja. V Sloveniji je imelo namreč v letu 2019, po podatkih Evropske komisije kar 49,2 % celotne populacije izkušnjo s spletnim nakupovanjem. V preteklih mesecih pa se je ta delež povečal za vsaj 20 do 30 %. Med tistimi, ki so že nakupovali, se je močno zvišala frekvenca nakupovanja v stalnih blagovnih skupinah, opaziti pa je bilo mogoče tudi množičen prehod potrošnikov v nove blagovne segmente nakupovanja na spletu. Zaradi konstantne in zanesljive rasti spletne trgovine v svetovnem merilu, lahko upravičeno pričakujemo, da bo tudi več kot 80 % Slovencev odslej redno nakupovalo na spletu.

Kaj lahko storite vi, da vas bodo kupci opazili v množici spletnih trgovin in se jim boste v spomin vtisnili kot varna in zaupanja vredna trgovina?

Svojim kupcem želite torej okrepiti zaupanje v vašo spletno trgovino. Za to obstaja več različnih načinov, eni so učinkovitejši, a dolgotrajnejši. Prvi je recimo dvig informiranosti potrošnikov glede vseh aspektov, slabosti in prednosti online nakupovanja. Drugi pa vas bodo do željenega rezultata – varnega nakupovanja in povečanja občutka zaupanja ter posledično večje stopnje zadovoljstva kupcev – pripeljali nekoliko hitreje in preko preverjenih poti.

Pomembnost oznak zaupanja

Izjemno velik učinek na kupčevo dojemanje določene spletne trgovine imajo recimo oznake zaupanja, saj trgovec za pridobitev potrebuje vsa varovala, ki kupcem omogočajo in zagotavljajo nemoten nakup.

Zanesljiva mednarodna oznaka zaupanje, ki jo lahko pridobijo tudi slovenski trgovci je na primer oznaka CERTIFIED SHOP®, ki dokazuje že izkazano zaupanje vaših strank. Njena odlika je strogo pridobivanje najrelevantnejših mnenj kupcev, ki so nakup opravili v vaši trgovini z anketo o zadovoljstvu.

Pri ustvarjanju slovesa varne in zanesljive trgovine bodite pozorni tudi na tehnično skladnost svoje spletne trgovine z veljavno zakonodajo in okvirji, ki jih določa. Prav zaradi zamudnega preverjanja aktualnih določil lahko pride do nehotenega neskladja, česar si kot zanesljiv spletni trgovec nikakor ne želite privoščiti. Pri pridobivanju omenjene oznake zaupanja, to namesto vas preverijo in vas opozorijo na morebitna odstopanja neodvisne institucije, ki certifikate podeljujejo.

Pri odločanju za pridobitev oznak zaupanja vam svetujemo, da se odločite za tako, ki vam bo omogočala redna poročila in povratne informacije, s katerimi boste lahko ažurno prilagajali in odpravljali morebitne pomankljivosti. Vpogled v proces delovanja vaše spletne trgovine z očmi kupca, možnosti za optimizacijo in predlogi za tehnične izboljšave so morda ravno tisto, kar potrebujete za pridobitev novih in ohranitvi vaših zvestih kupcev.