Pri nakupu pnevmatik (tako letnih kot zimskih) se je v preteklih sezonah oblikoval trend, pri katerem je bilo mogoče zaznati jasno korelacijo med vremenskimi razmerami in prodajo. Zunanje okoliščine so tako pogosto opomnile potencialne kupce na nujno menjavo obutve njihovih jeklenih konjičkov in jih tako tudi dodatno spodbudile k nakupu.

Če smo se uspeli česa naučiti z natančno observacijo nakupnih navad potrošnikov v času korone, je to dejstvo, da nakupni trendi nikakor niso nespremenljivi, temveč se ob novonastalih razmerah ‒ izjemno hitro preoblikujejo v skladu z novimi zahtevami in potrebami potrošnikov. Novo realnost moramo sprejeti tudi z izjemno preudarnimi in hitro prilagodljivimi novodobnimi kupci, ki so sposobni temeljnih in racionalnih premislekov o nakupih, zanje pa je značilo tudi sprejemanje odločitev v relativno kratkem času.

V času izolacije smo na Ceneje.si opazovali potrošnikovo zaznavanje in odzivanje glede na nastale razmere. Kot smo pisali na našem portalu že v članku Velik val povpraševanja po pnevmatikah, so se v samem nakupnem procesu pojavili t.i. odlogi nakupov. V negotovih razmerah se namreč vedenje kupcev še močneje racionalizira tudi z odlogom nakupa določenih dobrin (običajno je to mogoče opaziti pri nakupu trajnih dobrin). A v novo nastali realnosti se ti ‘odloženi’ nakupi precej hitro transformirajo v nakupe ‘vnaprej’, saj se vedno bolj preudarni kupci zavedajo morebitnih negotovih razmer in se v skladu s tem želijo tudi zavarovati. V segmentu produktov, ki so sezonski – našem primeru so to zimske pnevmatike, pri katerih zakonsko določen datum menjave narekuje interes potrošnikov po njih – to pomeni – več nakupov celo pred obdobjem preteklih sezon. 

Kljub dejstvu, da smo v marcu in aprilu najprej zaznali upad avtomoto opreme, smo v blagovnem segmentu opazili kar 68-odstotno rast pri nakupih traktorskih, gradbenih in tovornih pnevmatik.

Očitno je, da so se ob pričakovanju ponovnega zagona nekaterih gospodarskih panog ali neodložljivosti določenih gospodarskih opravil, potrošniki ustrezno odzvali ter si priskrbeli izdelke, ki so jih za svoje delo in opravke potrebovali.

Trend povpraševanja po zimskih pnevmatikah jan-dec 2019:

Trend povpraševanja po celoletnih pnevmatikah jan-dec 2019:

Zaradi izjemne stopnje informiranosti potrošnika nove realnosti, ki je seznanjen z možnostjo nepredvidljivih razmer, ki se lahko pojavijo v kratkem časovnem horizontu, se je nujno pripraviti tudi na razširitev prodajnih sezon, ki smo jih bili vajeni v preteklih letih. Tako se je recimo trend izraženega interesa po zimskih pnevmatikah minula leta pojavil konec meseca avgusta in za zamudnike – trajal vse tja do meseca decembra. Razumljivo je vrh dosegel v začetku novembra ter do zakonsko določenega datuma menjave pnevmatik ter pripravo vozil za varno vožnjo v hladnejših, zimskih razmerah. 

KJE LAHKO OBJAVIM SVOJE IZDELKE?

Letošnje leto pričakujemo začetek sezone in povečano zanimanje kupcev že precej prej, zato svetujemo pravočasno izvajanje oglaševalskih in marketinških aktivnosti že pred trenutkom vzpona povpraševanja. Optimalno vidnost si lahko zagotovite z oglaševanjem na največji platformi za spletno nakupovanje Ceneje.si.