Je evidenca o izrabi delovnega časa zaposlenih obvezna?

2569

Ne glede na to, ali vodite malo ali veliko spletno trgovino, morate za svoje zaposlene voditi evidenco o izrabi delovnega časa. Na portalu Data poročajo, da so inšpektorji za delo na nepravilnosti na tem področju zelo pozorni. V lanskem letu so tako ugotovili več kot 1.500 nepravilnosti v zvezi z evidencami na področju dela in socialne varnosti, hkrati pa tudi 733 kršitev v zvezi z delovnim časom ter zagotavljanjem odmorov in počitkov.

V članku si preberite kaj vse mora vsebovati evidenca o izrabi delovnega časa, kako jo moramo voditi in kakšne vse evidence moramo imeti kot delodajalci.

Kaj mora vsebovati evidenca o izrabi delovnega časa?

Kaj vse mora delodajalec dnevno zapisovati za svoje zaposlene je določeno v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1), Zakonu o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV), poleg tega pa lahko natančne določbe najdemo tudi v panožnih kolektivnih pogodbah. Evidenco mora delodajalec hraniti tudi, ko delavec preneha z delom pri njem.

V pravni službi podjetja Data pojasnjujejo, da je v evidenco o izrabi delovnega časa za posameznega delavca potrebno vpisovati naslednje podatke:

  • podatke o številu ur,
  • skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa,
  • opravljene ure v času nadurnega dela,
  • neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila,
  • neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila,
  • neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače,
  • število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.

Kako moramo voditi evidenco o izrabi delovnega časa?

Prihodi, odmori in odhodi zaposlenih so povečini urejeni elektronsko, kar tudi zmanjšuje možnost zlorab, kot ugotavljajo na Dati. Področje evidentiranja je tako urejeno učinkovito, prihrani pa se tudi marsikatere administrativne stroške.

Natančnost naj bo glavno vodilo, ko se gre za evidentiranje. Zakonsko je določeno, da se mora v delovni čas vštevati tudi priprava na delo. Ustrezno določeno mora biti tudi vodenje odmorov in počitkov med delovnim časom. Če vas obišče inšpektor boste najlažje dokazali, da je zaposlenim zagotovljena pravica do odmora tako, da ga vodite v evidenci.

Kdaj se začne in preneha voditi evidenca?

Z dnem ko delavec sklene pogodbo o zaposlitvi se prične voditi tudi evidenco o izrabi delovnega časa. Preneha pa takrat, ko delavci preneha pogodba o zaposlitvi. Dokumente s podatki o delavcu, ki ne dela več pri vas, se hranijo kot listina trajne vrednosti, ki jih je potrebno na morebitno zahtevo pristojnega organa tudi predložiti.

Katere evidence moramo še voditi?

  • Evidenco o zaposlenih delavcih
  • Evidenco o stroških dela
  • Evidenco o oblikah reševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu

Vas zanima več?

Preberite tudi:

OBJAVITE ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here