Vaša spletna trgovina se lahko vsak trenutek znajde pod drobnogledom inšpektorja, ki preverja, ali izpolnjujete določila zakonodaje na področju spletnega nakupovanja. Ste prepričani, da imate na spletni strani vse ustrezno urejeno, da vas ne doleti globa?

Nadzor nas spletnimi trgovinami v Sloveniji opravlja Tržni inšpektorat, ki preverja skladnost z določili naslednjih zakonov:

 • Zakon o varstvu potrošnikov – ZVPot
 • Zakon o elektronskem poslovanju na trgu – ZEPT
 • Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno – ZPDZC-1

Spodaj preverite ključna določila teh zakonov, ki jih morate upoštevati, da se izognete globam.

Opredelitev dejavnosti v statutu

Podjetje, ki se ukvarja s prodajo na spletu, mora imeti dejavnost ponujanja in prodaje blaga ali storitev na daljavo določeno v statutu, družbeni pogodbi oziroma priglašeno na ustrezen način. Če trgovec tega ne uredi, se njegova dejavnost smatra za delo na črno.

Poslovanje v slovenskem jeziku

Zakon o varstvu potrošnikov spletnim trgovcem nalaga obveznost, da s potrošniki poslujejo v slovenskem jeziku, izjemoma tudi v italijanskem ali madžarskem jeziku na območju narodnih skupnosti.

Ustrezna navedba podatkov podjetja

Skladno z določili Zakona o preprečevanju dela na črno morajo biti v spletni trgovini jasno navedeni podatki podjetja skupaj z elektronskim naslovom in podatki o vpisu v register.

Tehnični postopki sklepanja pogodb v elektronski obliki

Pri spletnem nakupovanju gre za sklepanje kupoprodajne pogodbe v elektronski obliki in skladno z Zakonom o elektronskem poslovanju mora spletni trgovec pogodbena določila in pogoje zagotoviti v obliki, ki jo lahko potrošnik shrani. V pogojih uporabe je potrebno tudi jasno navesti tehnične postopke za sklenitev pogodbe.

Izrecna potrditev potrošnika, da se strinja s plačilom

Spletni trgovci morate v postopku oddaje naročila poskrbeti, da kupec pred nakupom izrecno potrdi, da se z oddajo naročila strinja s plačilom. Mesto oddaje naročila morate označiti z besedami “naročilo z obveznostjo plačila”, sicer naročilo potrošnika ne zavezuje.

Poleg tega morate kupce seznaniti s pravico odstopa od pogodbe v 14 dneh od prejema blaga. Če tega ne storite, ima potrošnik pravico odstopiti od pogodbe 12 mesecev od prejema blaga. Priporočeno je tudi, da potrošnika na ustrezen način obvestite o primerih, v katerih nima pravice do odstopa od pogodbe – denimo v primeru poškodovane embalaže, uporabljenega blaga ali zamujenega roka za odstop.

Jasna in razumljiva navedba informacij pred oddajo naročila

Po določilih Zakona o varstvu potrošnikov morate v spletni trgovini kupcem pred sklenitvijo pogodbe oziroma pred oddajo naročila jasno in razumljivo predstaviti naslednje informacije:

 • vse glavne značilnosti blaga ali storitev
 • končno ceno blaga ali storitve, vključno z davki
 • morebitne dodatne stroške dostave ali pošiljanja
 • pogoje dostave in plačilne pogoje
 • rok dostave blaga ali izvedbe storitve
 • pogoje poprodajnih storitev
 • možnosti pritožbenega postopka
 • pogoje za odstop od pogodbe

13-3-2017-SI-KB-Cena-dostave-696Poleg tega Zakon o varstvu potrošnikov določa še nekatere dodatne informacije, ki jih mora kupec prejeti, preden je zavezan k pogodbi:

 • naslov, na katerem podjetje opravlja dejavnost, ter vse potrebne kontaktne podatke
 • naslov sedeža podjetja, če se razlikuje od mesta opravljanja dejavnosti
 • obvestilo o tem, da potrošnik krije stroške vračila blaga (v primeru, da je to potrebno)
 • obvestilo o morebitnem neobstoju pravice do odstopa od pogodbe
 • možnost izvensodnega reševanja sporov in drugih pravnih sredstev

Kaj, če inšpektor ugotovi kršitev v vaši spletni trgovini?

Običajno inšpektor ne odredi globe ob prvi ugotovitvi kršitve v spletni trgovini, ampak da na voljo nekaj dni, da spletni trgovec sam uredi problematična področja. Ta rok traja od 3 do 10 dni.