Družbna odgovornost v ecommerce: Prva in zadnja milja naj bosta zeleni!

Kako izbrati pravega logističnega partnerja? Glede na cenovni dejavnik, hitrost, zanesljivost ali vam je pri tem pomembna družbena odgovornost? V DHLu, vodilnemu logističnemu podjetju na svetu, postavljajo družbeno odgovornost na pomembno mesto v poslovanju.

Zakaj mora podjetje biti družbeno odgovorno, na kakšne načine se tega lotevajo in kaj imate od tega lahko tudi spletni trgovci, si preberite v spodnjem intervjuju z Denisom Novakom, komercialnim direktorjem v podjetju DHL Ekspres Slovenija.


Ste vodilni na področju logistike, na spletni strani imate zapisano, da je vaš naslednji korak imeti dostavo na Luno in da je inovativnost vaša tradicija. Kje ima v vsem tem družbena odgovornost svoje mesto?

Ker smo največje logistično podjetje na svetu, je naš cilj povezovati ljudi in izboljševati njihova življenja. Zaradi velikosti in pomena za globalno trgovino imamo tudi posebno odgovornost. Do svojih zaposlenih, družbe in okolja. Zato ima korporativna odgovornost v okviru načrta Strategy 2020 ključno vlogo v naši splošni poslovni strategiji. Temu pravimo »živeti odgovorno«. S tem pristopom želimo ustvariti gospodarske, družbene in okoljske prednosti za naše deležnike in planet. Pot nas vodi proti cilju, da bi postali zgled za odgovorne poslovne prakse.

Zavezani smo družbenoodgovornim dejavnostim, odgovornim poslovnim praksam in prizadevanjem za skupne prednosti. Zato smo predstavili program za varovanje okolja GoGreen. Vendar se nismo zadovoljili le s tem. Naša prisotnost in z njo priložnost delovanja v skoraj vseh državah nam daje možnost, da pomagamo družbi. V okviru svojega programa GoTeach sodelujemo z vodilnimi mednarodnimi organizacijami, da bi izboljšali izobrazbo otrok in mladih. S programom GoHelp s celovitimi preventivnimi ukrepi podpiramo prizadevanja ZN pri obvladovanju nesreč. S svojim programom GARD pomagamo letališčem, da se pripravijo na naravne nesreče, v primeru nesreč pa nudimo hitro in učinkovito logistično podporo.

“Do leta 2050 želimo zmanjšati misije na področju logistike na nič.”

V okviru programa GoGreen smo si že leta 2017 postavili drzen izziv. Do leta 2050 želimo zmanjšati misije na področju logistike na nič. Smo prvo veliko logistično podjetje na svetu, ki je določilo tako širok in ambiciozen cilj, torej ponovno smo vodilni v logistični industriji, ko gre za varstvo okolja in boj proti podnebnim razmeram. Ocenjuje se, da bi z ukrepi, ki smo jih že sprejeli in jih še bomo, da bi dosegli postavljen cilj, pomagali svetovni skupnosti, da doseže svoj cilj omejitve globalnega segrevanja na manj kot 2 stopinji Celzija. Med drugim želimo še izboljšati našo ogljično učinkovitost. Do leta 2025 jo želimo izboljšati za 50 % glede na raven iz leta 2007.

Zakaj mora podjetje biti družbenoodgovorno?

Družbena odgovornost in družbenoodgovorno poslovanje ni bilo nikoli tako močno poudarjeno kot zadnja leta, posamezniki in podjetja pa se pomena odgovornosti do okolja zavedajo bolj kot kadarkoli prej. Podjetja so postala pozorna na posledice, ki jih ima njihovo poslovanje na okolje in želijo zmanjšati negativne vplive do najvišje mere. Naša nova storitev GoGreen Climate Neutral jim to omogoča.

 

Kakšne bodo prednosti storitve GoGreen Climate Neutral za spletne trgovce?

GoGreen Climate Neutral je storitev namenjena strankam, ki potrebujejo zanesljivo metodo za izračun letnih emisij ogljika na ravni pošiljk in izravnavo teh emisij z odobrenimi okoljskimi programi. Uporabnik lahko izračuna letne emisije ogljika, ki nastajajo pri prevozu njegovih pošiljk in jih nevtralizira s podpiranjem odobrenih okoljskih programov. Celoten postopek vsako leto preveri neodvisni organ, akreditiran s strani Združenih narodov. S certifikatom, ki ga uporabnik prejme, dokazuje svoje okoljsko odgovornost in »zeleno« ravnanje, kar v današnjem času predstavlja veliko prednost. Storitev bo na voljo že to jesen.

Ali lahko predstavite, kako ste se pri vas lotili družbene odgovornosti in kaj se lahko iz vašega primera naučimo? 

Podjetje DHL se zaveda svoje družbene odgovornosti in vpliva ter informacij, ki jih s poslovanjem sporoča svojim zaposlenim ter ostalim deležnikom. Zadovoljstvo in pripadnost zaposlenih sta bistvenega pomena za uspešen razvoj in rast podjetja. Učinki družbeno odgovornega upravljanja s človeškimi viri niso le kratkoročni in trenutni, temveč prinašajo dolgoročne, pozitivne rezultate. Iz tega razloga smo že leta 2013 pridobili certifikat Družini prijazno podjetje.

“Trudimo se, da bi bilo za naše zaposlene usklajevanje družinskega in poklicnega življenja kar se da enostavno.”

Delujemo v času, ko je eden večjih izzivov oblikovati takšno organizacijsko kulturo, ki bo s ciljem doseganja poslovnih ciljev lahko oblikovala delovne pogoje, s katerimi bo lahko uskladila potrebe zaposlenega in delodajalca. Od prejetja osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje, ki predstavlja družbeno odgovoren princip upravljanja, smo vpeljali ukrepe in nadaljevali z dobrimi praksami, ki svojim zaposlenim pripomorejo k večji kakovosti zasebnega življenja ter večji učinkovitosti pri delu. Med najbolj pogosto uporabljenimi ukrepi so bili: delo od doma, časovni konto, otroški časovni bonus pri vstopu v šolo in uvajanju v vrtec ter ukrepi za varovanje zdravja. Našim zaposlenim pa omogočamo tudi odsotnost z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov, ponovno vključevanje po daljši odsotnosti, fiksni osrednji delovni čas z izbiro prihoda in odhoda, novoletno obdarovanje otrok ipd.

Da bi podprli družbeno odgovornost na vseh nivojih, smo znotraj podjetja uvedli določene ukrepe, ki vključujejo omejitev porabe papirja, uporabo recikliranega papirja, izločili smo uporabo plastičnih lončkov, ločujemo odpadke, povsod po poslovnih prostorih najdemo opozorila na ugašanje luči, varčevanje z vodo, pri čiščenju poslovnih prostorov se uporabljajo le ekološka čistila ipd.

Na ravni korporacije pa smo zavezani zmanjševanju ne samo svojega vpliva na okolje, ampak tudi vpliva naših uporabnikov. V DPDHL smo s trajnostnimi aktivnostmi na globalnem nivoju začeli že v letu 2001. Okoljski program, ki ga je potrdila uprava v februarju 2008, združuje napore pod skupnim imenom GoGreen program.

Program je bil uspešno implementiran v vseh divizijah po svetu. Vključuje obvezni sestavini, in sicer enotno politiko okoljevarstva in skupen cilj zmanjšanja emisij CO2. V Sloveniji smo ogljični odtis začeli spremljati v drugi polovici leta 2010. Mesečno spremljamo količino in stroške porabljenih energentov (dizelsko gorivo, bencin, zemeljski plin, električna energija) ter prevožene kilometre. Pri izračunu se upoštevajo še drugi dejavniki, kot na primer: površina prostorov, število poslovalnic, število dostavnih poti, število vozil, število premikov kurirjev, število pošiljk, število kosov in drugo.

Kot strokovnjaki za zeleno logistiko si prizadevamo preprečevati onesnaženje pri vseh svojih dejavnostih po svetu in pomagati podjetjem, da postane njihovo poslovanje vse bolj zeleno in bolj trajnostno. Iz tega razloga ponujamo podjetjem možnost, da se vključijo v DHL-ov program GoGreen za okoljsko učinkovitost na treh področjih:

– odgovornost do okolja,
– poročanje o emisijah ogljikovega dioksida in toplogrednih plinov ter
– izravnava emisij ogljikovega dioksida in toplogrednih plinov.

Naš cilj pa je tudi, da do leta 2025 več kot 50 % naše prodaje vključuje zelene rešitve. Tako bodo dobavne verige naših strank bolj zelene.

Odgovornost do okolja spreminja vaše storitve – kako?

Vsi ukrepi, ki jih sprejemamo z namenom varovanja okolja in izvajanja družbene odgovornosti na vseh nivojih, tako ali drugače vplivajo tudi na lokalno skupnost. Ker želimo izboljšati kakovost življenja, zlasti v urbanih območjih, kjer ljudje trpijo zaradi hrupa in onesnaženosti zraka, je naš cilj doseči, da bo 70 % naših prvih in zadnjih milj izpeljanih s čistimi PUD rešitvami, na primer s kolesom ali električnimi vozili.

Kaj pa odgovornost okolja znotraj podjetja?

Tudi znotraj podjetja delujemo družbeno odgovorno na različnih nivojih. Redno organiziramo krvodajalske akcije v sodelovanju z Zavodom za transfuzijo krvi, decembra imajo zaposleni možnost pristopiti k akciji Božiček za en dan in tako osrečijo nekaj otrok, skozi celo leto zbiramo zamaške, kartuše in tonerje za dobrodelne namene, organiziramo akcijo sadnje dreves, v okviru programa odgovornega ravnanja z okoljem GoGreen pa spodbujamo tudi okoljsko pozitivno in ozaveščeno ravnanje, kot je na primer skupna vožnja v službo, uporaba javnih prevoznih sredstev, pravilno sortiranje odpadkov, zmanjševanje porabe papirja, uporaba recikliranega pisarniškega papirja, ugašanje elektronske in računalniške opreme po delovnem času, varčevanje z vodo in racionalno ogrevanje.


Denis Novak je v podjetju DHL že od leta 2008. V tem obdobju je opravljal različne funkcije v prodajnem sektorju – od vodje prodaje do direktorja prodaje. Od leta 2014 opravlja funkcijo komercialnega direktorja v podjetju DHL Ekspres (Slovenija), d.o.o., kjer je zadolžen za oddelek prodaje, marketinga in pricinga. Svoje delovne izkušnje je pridobival tudi v tujini – v letu 2015 je bil zadolžen za razvoj prodajne ekipe v Latviji na funkciji Marketing and Sales Director.

Vas zanima več?

Preberite tudi: