Imate manjše ecommerce podjetje, v katerem zaposlujete manj kot deset ljudi? Pa veste, da zakonodaja za vas predvideva manj obveznosti kot za velike delodajalce? Konkretno to pomeni, da za vas veljajo ugodnejša pravila urejanje delovnih razmerij – med drugim ne potrebujete sistemizacije delovnih mest, imate pa tudi možnost enostavnejšega sklepanja pogodb za določen čas. V nadaljevanju preberite 5 ključnih točk, ki jih morate poznati kot manjši delodajalec.

1. Kdo se šteje za manjšega delodajalca?

Na Data.si pojasnjujejo, da se za manjšega delodajalca po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) šteje tisti delodajalec, ki zaposluje deset ali manj delavcev.

2. Zakaj je uvrstitev v kategorijo manjših delodajalcev sploh pomembna?

Zakonodaja za manjše delodajalce predvideva nekatere posebnosti oziroma manjše obveznosti pri urejanju delovnih razmerij kot pri drugih delodajalcih. Te posebne ureditve so rezultat pogajanj socialnih partnerjev in dejstva, da so manjši delodajalci ranljivejša skupina med delodajalci, zato jih je potrebno tretirati na prilagojen način.

3. Če ste manjši delodajalec, ne potrebujete sistemizacije delovnih mest

Po zakonu manjši delodajalci niste dolžni s splošnim aktom določiti pogojev za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu oziroma sistemizacije delovnih mest. To je za ostale delodajalce obvezno, pri urejanju sistemizacije delovnih mest pa morajo biti tudi zelo natančni, saj morajo upoštevati številna določila ter sistemizacijo dosledno uporabljati v pogodbah o zaposlitvi, dodajajo na Data.si.

4. Za manjše delodajalce obstaja možnost enostavnejšega sklepanja pogodb za določen čas

Zakon o delovnih razmerjih zelo natančno določa primere, ko je dovoljena sklenitev pogodbe za določen čas, zato se lahko ta sklene le izjemoma. Pri manjših delodajalcih pa obstaja možnost, da se s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti določi, da lahko »manjši delodajalec z delavci sklepa pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ne da bi bil vezan na obstoj enega od v zakonu določenih primerov, ki so sicer pogoj za zakonito sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas,« pišejo na Dati.

Med izjemami, ki veljajo za manjše delodajalce, so še nekoliko drugačni odpovedni roki, poleg tega takšnemu delodajalcu pri redni odpovedi ni potrebno preverjati, ali lahko delavca zaposli na drugo delovno mesto.

5. Manjša kazen v primeru ugotovljenih kršitev

Če ste manjši delodajalec in se ugotovi, da kršite katero od določb Zakona o delovnih razmerjih, boste prejeli nižjo denarno kazen.

Vas zanima več?

Preberite tudi: