TRGOVCI POZOR – Mastercard vam bo s tem marsikaj olajšal

Razvoj spletnega poslovanja kot posledica tehnološkega napredka in digitalizacije je izrednega pomena tudi za gospodarsko sliko Slovenije. V zadnjih letih namreč zaznavamo kar 30-odstotno rast prometa v spletni trgovini, ki postaja pomemben del naše poslovne realnosti. V času, ko spletna prodaja dominira kot način nakupovanja dobrin in storitev, je uporabniška izkušnja postala še toliko bolj pomembna.

Mastercard je s pomočjo podjetja Ethoca za vas razvil način, ki omogoča neposredno vplivanje na izgled izpisa kartičnih transakcij. Rešitev ponujajo vsem trgovcem in to povsem BREZPLAČNO!

Globalna raziskava podjetja Mastercard o mnenju potrošnikov na 15 trgih prikazuje, da je pandemija virusa COVID-19 s seboj prinesla številne spremembe. Ena od teh je precejšen upad plačevanja z gotovino. V Evropi je kar 64 % vprašanih kot svoj najbolj priljubljeni način plačevanja izbralo brezstična plačila, skoraj polovica anketirancev (6750) pa namerava kartično plačevanje uporabljati bolj pogosto še v prihodnje.(Vir: Mastercard) Pogostejše pa je postalo tudi nakupovanje preko spleta. Instance nakupovanja prek spleta v primerjavi leta 2019 in 2020 kažejo znatno povečanje deleža anketirancev, ki opravijo nakupe preko spleta občasno, redno ali redno intenzivno ter odnosni upad števila potrošnikov, ki tovrstnega nakupovanja ne opravljajo. 71% od 3758 anketiranih slovenskih uporabnikov spleta opravi vsaj 4 spletne nakupe letno.(Vir: Valicon) Po podatkih SURS je indeks spletne prodaje v Sloveniji v mesecu maju 2020 narasel za 166 % v primerjavi z istim obdobjem prejšnjega leta (Vir: SURS)!

Kupci, pa za nakupe vedno intenzivneje uporabljajo kartice. Kar 56% vprašanih slovenskih potrošnikov je pri zadnjem nakupu uporabilo eno od oblik kartičnega plačila, indeks povečanja je pri tem bil 107! (Vir: Valicon)

Katere kartice pa so pri tem najpogosteje uporabljali slovenski kupci?

Ne gre za posebnost določene generacije, saj je popularnost kartičnega plačevanja narasla v vseh generacijah. Sprememba je le nekoliko bolj opazna med kupci uvrščenimi pod “Baby Boomer” generacijo, saj je bil delež kartičnega plačevanja med pripadniki ostalih generacij višji že v povprečju.

Kaj pa nakupna izkušnja?

Nakupna izkušnja se ne konča po oddanem plačilu. Velik odstotek spletnih kupcev je namreč pozornih na izpiske transakcij na svojih mobilnih in spletnih bančnih aplikacijah. Ker pa se odstotek spletnih kupcev, ki za namene raziskovanja in nakupovanja, uporabljajo svoje mobilne naprave veča, je še toliko bolj pomembno, da imajo ob tem prijetno izkušnjo. Za raziskovanje možnosti nakupa kar 56 % vseh anketirancev uporablja svoj pametni telefon, medtem ko jih 38% z njim tudi dokonča nakup. (Vir: Valicon)

Po pomembnosti je bila nakupna izkušnja za slovenske kupce 90%! Da bi kupcem lahko ponudili najboljšo možno izkušnjo, morate misliti na vsak korak, tudi ponakupni. Mastercard je s pomočjo podjetja Ethoca za vas razvil način, ki omogoča neposredno vplivanje na izgled izpisa kartičnih transakcij pri določenih bankah. To je tista dodatna vrednost, da bo kupčeva nakupna izkušnja še toliko boljša.

Rešitev ponujajo vsem trgovcem in to povsem BREZPLAČNO!

Leva stran, je primer slabe prakse, saj transakcijski ključ ni jasno definiran, obenem pa tudi ni nobenega drugega predstavitvenega elementa, ki bi kupcu vlil zaupanje v transakcijo. Slaba nakupna izkušnja kakor vemo, botruje manjšemu koriščenju spletnih nakupov. Zakaj potem tega ne bi popravili? Z uporabo storitve boste lahko promovirali svojo znamko, preprečili “kvazi” zlorabe (ti. friendly fraud). Posledično boste imeli tudi manj zahtev po vračilu plačila (ti. chargebacks), ki neposredno vplivajo na prihodke spletne prodaje; navsezadnje pa boste s tem povzdignili tudi vrednost vaše trgovske znamke.

Postavitev pa je preprosta in za trgovca brezplačna!

   1. Obiščete spletno strani logo.ethoca.com
   2. Izpolnite obrazec (v Angleščini)
   3. prenesete logotip in …
   4. To je to! Preprosto kajne?

Če potrebujete dodatna pojasnila, vezana na spletno prodajo in kartična plačila, kontaktirajte svojega ponudnika plačilnih storitev ali lokalnega predstavnika Mastercard.