nakupno vedenje v kategoriji hrana in pijača

Nakupne navade Slovencev se med posameznimi blagovnimi skupinami pomembno razlikujejo. Kategorija, ki je v marsičem specifična, so prehranski izdelki, pri katerih večina kupcev še vedno želi fizični kontakt in hitro dostavo. Posledično je delež prodaje na spletu v primerjavi s fizično trgovino še vedno bistveno manjši. Kljub temu smo v kategoriji izdelkov vsakdanje rabe zadnja leta priča velikim spremembam v nakupnih navadah potrošnikov, ki so vse bolj informirani in naklonjeni hibridnim oblikam nakupovanja, kot je t.i. “klikni in prevzemi”.

Kako izdelke vsakdanje rabe kupujemo Slovenci in v čem se razlikujemo od drugih držav? V nadaljevanju članka smo pripravili primerjavo nakupnega vedenja slovenskih in hrvaških potrošnikov.

3 od 10 hrvatov raziskujejo ponudbo prehranskih izdelkov več dni pred nakupom, v Sloveniji le 1 od 10 potrošnikov!

Po podatkih raziskave Consumer Barometer so hrvaški potrošniki pri nakupovanju izdelkov vsakdanje rabe nekoliko bolj preudarni, saj jih tretjina prične preučevati ponudbo že nekaj dni pred dejanskim nakupom, v Sloveniji je takih precej manj. Tako Slovenci kot Hrvati se za izbrane izdelke v več kot 60 odstotkih odločajo na podlagi preteklih izkušenj, pri čemer imajo običajno v mislih že eno izbrano znamko ali pa ne izbirajo na podlagi znamk.

razsikovanje prehranskih izdelkov slovenija hrvaška

Potrošniki iz obeh držav najpogosteje iščejo informacije za nakup neposredno v fizični trgovini, ključen vir za raziskovanje ponudbe ne glede na to, ali nakup zaključijo online ali v fizični trgovini, pa je splet, kjer pred nakupom primerjata izdelke in cene 2 od 5 Slovencev in 3 od 5 Hrvatov.

Spletni nakupi izdelkov vsakdanje rabe so pri nas in pri Hrvatih izrazito fokusirani na lokalne trge, saj v tujini nakupe opravlja le nekaj odstotkov potrošnikov. Omenjena raziskava je preverjala tudi razmerje online in offline nakupov v kategoriji. Po pričakovanjih je v obeh državah velik del nakupov še vedno opravljen v fizičnih trgovinah, na spletu pri nas le 4 odstotki in pri sosedih 2, vendar iz leta v leto opažamo rast. Kupci očitno vse bolj razumejo priročnost in širino ponudbe, ki ju omogočata nakupovanje na spletu in predvsem večkanalna prodaja.

Vas zanima več?

Preberite še: