Evropski svet je sprejel osnutek direktive, s katero naj bi se vzpostavilo večje varstvo potrošnikov v EU pri čezmejnih nakupih digitalnih vsebin in storitev ter obenem bolj prijazno poslovno okolje za mala in srednja podjetja, ki ponujajo te vsebine. Pa je res tako?

8. junija je Evropski svet sprejel stališče glede direktive, ki določa nova pravila o dobavi in čezmejnem nakupovanju digitalnih vsebin in storitev. Namen novih pravil naj bila na eni strani višja raven pravne varnosti potrošnikov, na drugi pa enostavnejša prodaja v vsej Evropski Uniji, predvsem za mala in srednja podjetja. Direktiva se še posebej pozorno posveča ukrepom za povrnitev škode potrošnikom, če ni zagotovljena skladnost digitalnih vsebin ali če te vsebine niso dobavljene.

5 najpomembnejših elementov stališča Sveta

Kot je zapisano v sporočilu za javnost, so glavni elementi doseženega kompromisa naslednji:

  • področje uporabe direktive

Stališče Sveta je, da bi morali biti potrošniki upravičeni do pogodbene povrnitve škode tako pri pogodbah, pri katerih plačajo kupnino za digitalne vsebine, kot tudi takrat, kadar ponudnikom dajo zgolj osebne podatke, ki jih bodo ti obdelali. Predlagana direktiva pa se ne bo uporabljala v primerih »ko dobavitelj obdeluje osebne podatke izključno za namene dobavljanja digitalnih vsebin ali digitalnih storitev ali zato, da bi izpolnjeval pravne zahteve, ki veljajo zanj, sicer pa teh podatkov ne obdeluje.«

  • ukrepi za povrnitev škode v primeru nezagotovljene dobave

V tej točki se je Svet postavil tako na stran potrošnikov kot dobaviteljev in vključil obveznost potrošnika, da omogoči ponudniku še eno možnost za dobavo. »Vendar so pri tem uvedene varovalke, ki potrošniku omogočajo, da v nekaterih primerih takoj odpove pogodbo, ne da bi dal dobavitelju drugo možnost.«

  • časovna omejitev odgovornosti dobavitelja

Določeno je, da obdobje, v katerem je dobavitelj odgovoren za neskladnost digitalnih vsebin, ne sme biti krajše od 2 let, vendar zastaralni roki in garancijsko obdobje zaradi razlik na nacionalni ravni niso popolnoma poenoteni.

  • obdobje za obrnjeno dokazno breme

Za obdobje, v katerem je dokazno breme za neskladnost digitalnih vsebin na strani dobavitelja, je določeno 1 leto.

  • druge pravice potrošnikov

V besedilo členov, ki določajo pravice potrošnikov, če dobavitelj spremeni digitalne vsebine ali storitve, ter pravico do odpovedi dolgoročnih pogodb so bili vneseni elementi, k varujejo potrošnike pred tem, da bi jih zavezovala pogodba, ki je več ne želijo.


[MNENJE STROKOVNJAKA] Darko Dujič: Izziv bosta konkurenčnost in zmožnost trgovcev izvesti te ukrepe

Za mnenje o tem, kako bodo omenjeni ukrepi vplivali na slovenske potrošnike in kakšne izzive lahko predstavljajo za trgovce, smo povprašali Darka Dujiča, direktorja podjetja Ceneje d.o.o., ki upravlja vodilne portale za primerjalno nakupovanje v regiji in blagovno znamko Shopper’s Mind, ki spodbuja razvoj spletne trgovine:

darko dujicMenim, da bodo ti ukrepi dobrodošli za slovenske potrošnike, saj jim bodo zagotavljali ustrezne pravice z vidika lokalne potrošniške zakonodaje tudi pri čezmejnih nakupih v EU. Poudariti pa je potrebno, da podatki naše raziskave Shopper’s Mind Slovenija 2016 kažejo, da Slovenci še vedno bolj zaupamo domačim spletnim trgovcem, saj nas skoraj polovica nakupuje izključno pri slovenskih ponudnikih.

Omenjeni paket uredb je le eden od korakov pospeševanja čezmejne trgovine, ki pa je mogoče malce enostranski, saj ne upošteva povsem zahtevnosti procesov, ki bi jih trgovci ob takšni uredbi morali razviti, da bi lahko delovali skladno na vseh trgih EU. Nekatera določila namreč postavljajo trgovce pred velik izziv, med njimi so na primer potreba po poznavanju potrošniškega prava v vseh državah EU in nejasna določila glede nediskriminacije plačil. Takšna uredba lahko manjšim in srednjim trgovcem celo onemogoči razvoj, predvsem zaradi neenakovrednih pogojev trgovcev iz manjših držav, ki se želijo prebiti na evropski trg, v primerjavi z večjimi trgovci.

Naslednji korak so pogajanja z Evropskim parlamentom, več o omenjeni direktivi pa bo znano jeseni.