Vsak spletni trgovec si želi, da bi bila njegova spletna trgovina naslednja velika zgodba o uspehu. Stremi za tem, da bi se tržni delež njegovega podjetja večal in bi si tako s časom zagotovil trdno pozicijo na področju spletnega nakupovanja. Smer rasti je edina smer, ki ji moramo v trenutni dobi popolne digitalizacije slediti, saj se na splet selijo še zadnji potrošniki, ki so se v zadnjih mesecih prepričali v varnost, zanesljivost in enostavnost spletnih nakupov.

A kako se lotiti uspešnega načrtovanja dela, ki nas bo pripeljalo do želenih poslovnih rezultatov in prodaje? Kako povečati svojo produktivnost, se usmeriti v doseganje merljivih ciljev in morda celo z manj truda doseči večje in boljše rezultate?

Natančno postavljanje ciljev in discipliniran pristop k izpolnjevanju teh je ključni element vsake uspešne zgodbe. Tradicionalno postavljanje delovnih nalog je ustaljena praksa v vsakem podjetju … A kako preseči povprečnost, seči po zvezdah, presenetiti sebe in druge z ambicioznimi cilji, ki jih bomo dosegli – morda celo krepko presegli?

Danes vam predstavljamo miselni okvir OKR-jev. Preprosto, a učinkovito in izjemno motivirajoče postavljanje ciljev je že leta 1999 prevzel svetovni digitalni velikan – podjetje Google. S kreativnim in ambicioznim načtovanjem dela z OKR-ji pa so se spoznali tudi v podjetjih Spotify, Twitter, Airbnb in LinkedIn. V Sloveniji smo ga v preteklem letu uspešno implementirali v delo ekipe Ceneje.si – ker si želimi biti boljši, želimo premikati svoje meje in meje poslovanja našega podjetja in ker smo odločeni, da bomo presenetili s svojo uspešnostjo sebe in druge! In to si želimo tudi za vas, zato si več o OKR-jih preberite v nadaljevanju …

Kaj sploh pomeni OKR in kaj vse lahko pomeni za rast vaše spletne trgovine?

Kratica OKR zaznamuje naslednje izraze:

OBJECTIVES

= Cilji

Kvalitativni opisi stvari, ki jih želimo doseči. So kratki, navdihujoči, v posamezniku oz. timu naj bi vzbudili zavzetost. Cilji morajo motivirati in hkrati izzvati tim, zato so visoko zastavljeni

KEY RESULTS

= Ključni rezultati

So načini merjenja napredka na poti doseganja cijev. Za vsak cilj naj bi ostajalo le 2-5 ključnih rezultatov.

OKR = CILJ + KLJUČNI REZULTATI

Če poenostavimo, v okviru OKR-jev si najprej postavimo jasne cilje ter nato določimo ključne rezultate, s katerimi bomo dosegli omenjene cilje.

V primerjavi s tradicionalnimi metodami načrtovanja dela je za OKR-je značilno:

    • da se jih zastavlja frekventno,
    • da so sledljivi,
    • da se jih pregleduje in ocenjuje – običajno evalvacija poteka kvartalno, torej vsake 3 mesece.

Vse to omogoča preprost, hitro napredujoč proces, ki omogoča vključevanje in doprinos kreativnosti in osebnega pogleda na poslovni proces vsakega posameznika ter celotnega tima. Vsak si namreč postavlja svoje cilje, ki pa morajo biti vedno v skladu s skupnimi cilji celotne ekipe. Le tako lahko namreč zagotavljamo enako zastavljeno pot, ki nas bo preko različnih nalog zaposlenih (npr. povečanje frekventnosti klicev v oddelku za podporo strankam ali pa izboljšanju delovanja spletne strani, UX designa – pripeljala do istega končnega cilja – v primeru spletne trgovine recimo do povečanja prodaje za 50 %). Najpomembnejša prednost OKR-jev je namreč poenotenje smeri delovanja celotnega podjetja, v vašem primeru spletne trgovine in postavitev jasnih prioritet v stalnem delovnem ritmu.

 

Zakaj mora biti cilj vedno merljiv?

Po Doerrjevi formuli lahko OKR-je razložimo tudi takole:

I will (Objective) as measured by (this set of Key Results) 

Dober cilj mora torej opisati, kaj boste dosegli in kako bomo to izmerili. Merljivost je namreč odločilna, kajti cilj sam – brez ustreznega merjenja uspešnosti doseganja – ni nič drugega kot le želja.

Se vam je morda že posvetilo, kakšen OBJECTIVE ali KEY RESULT bi si lahko postavili vi, da bo vaša spletna trgovina postala vodilna na trgu?

Resnično nas zanima, če smo vam dali kakšno dobro zamisel, zato nam pišite na: monika.polanec@ceneje.si in v prihodnjih tednih bomo morda v našem newsletterju predstavili tudi primere vaših konkretnih OKR-jev in tako skupaj prispevali k uspešnemu razvoju okolja spletnega nakupovanja!