Kot trgovce vas zagotovo zanima, kako oglaševanje in druge oblike spodbud (PR vsebine, direktni marketing in »point of sale« promocija) vplivajo na nakupno odločanje (spletnih) kupcev. Odgovore ponuja raziskava Shopper’s Mind – sMind 2015, opravljena na splošnem vzorcu čez 5000 slovenskih uporabnikov spleta.

oglasevlaski kanali in vpliv na nakupovanje

Podatki omenjene raziskave kažejo, da je bilo lani najbolj učinkovito oglaševanje, ki je spodbudilo nakupne odločitve skoraj polovice spletne populacije v Sloveniji. Daleč na drugem mestu je z manj kot petino sledil direktni marketing, nato s 15 odstotki različne PR vsebine ter s 7 odstotki POS promocija.

kanali oglasevanja 2015

Zanimive razlike se pokažejo ob pregledu posameznih oglaševalskih kanalov. Za najbolj učinkovite so se izkazali spletni oglasi (pasice ali bannerji), ki so k nakupu spodbudili skoraj petino vprašanih, sledili so oglasi na družbenih omrežjih in takoj za njimi AdWords oglasi. Precej daleč za naštetimi oblikami oglaševanja so bili TV oglasi in oglasi v revijah, vendar pa je potrebno upoštevati, da je raziskava proučevala nakupe, opravljene na spletu.

Pri spletnem nakupovanju so najbolj učinkovite oblike oglaševanja bannerji, oglasi na družbenih omrežjih in AdWords oglasi.

Med bolj učinkovitimi oblikami spodbud pri spletnem nakupovanju lahko naštejemo še direktno e-pošto ter spletne PR članke, ki so v nakupnem odločanju vplivali na dobrih 10 odstotkov vprašanih, kot je razvidno iz zgornje infografike pa oglaševalci ne smete zanemariti niti tiskanih katalogov in brošur.

Pregled spodbud glede na spol je pokazal največje razlike pri oglasih na družbenih omrežjih, za katere so v primerjavi z moškimi za 24 % bolj dovzetne ženske. Na drugi strani na moške za dobrih 30 % bolj kot na ženske vplivajo različni spletni članki.

Zanimiva je tudi primerjava po starostnih skupinah. TV oglasi so najbolj učinkoviti v skupini 12 do 24 let, najmanj pa v segmentu 35-44 let. Oglaševanje na družbenih omrežjih po pričakovanjih najbolje deluje pri populaciji med 12 in 24 let, za kar 8 odstotnih točk manj pa v skupini 35 do 44 let.

Vas zanima več?

Preberite tudi: