Ecommerce trendi za 2020

Ecommerce prostor se razvija z neverjetno hitrostjo. Izredno pomembno je poznati in implementirati najnovejše trende, ki pripomorejo k povečanju prodaje ter k optimizaciji procesov vseh deležnikov v spletnem poslovanju. Nekaj najpomembnejših novosti iz sveta digitala, ecommerca ter nasvetov za višjo prodajo, ki bodo koristili prav spletnim trgovcem, je strnil in z nami delil mag. Darko Dujič, izvršni direktor Ceneje d.o.o. ‒ največjega spletnega primerjalnika cen v regiji Ceneje.si in član uprave skupine Heureka.

Kako bi lahko opisali stanje spletne trgovine v letu 2019 in kaj lahko iz preteklega leta sklepamo o obetih za leto 2020?                                                                                                              

Globalni podatki za spletno trgovino že več kot desetletje dosegajo rast z dvomestnim številom. V določenih trgih se delež online trgovine giblje med 15 in 25 % celotne trgovine, medtem ko se določene storitve že v polnosti selijo na splet. V slovenskem prostoru se je rast že v prvih 6 mesecih leta 2019 dvignila nad 35 %. Lahko sklepamo, da se bo podobna rast tudi nadaljevala, saj je takšen trend mogoče zaznati v našem prostoru že zadnjih nekaj let

Kaj je po vašem mnenju botrovalo eksponentni rasti spletnega poslovanja v zadnjih letih?

Dejstvo je, da je izvor rasti predvsem v povečevanju frekvence spletnega nakupovanja, zanemarljivo pa ni niti vedno večje število kategorij izdelkov, ki jih je mogoče kupiti v spletnih trgovinah. V Sloveniji ima že več kot 85 % prebivalcev dostop do spleta, s tem pa tudi možnost spletne nakupne izkušnje. Lahko zaključimo, da prisotnost na spletu že dolgo ni več le marketinški projekt podjetij, temveč nuja za obstoj.

Na katere trende v ecommercu naj bodo spletni trgovci pozorni v letu 2020?

V naglem razvoju, ki smo mu priča, se pojavljajo izredno zanimivi trendi. Zaradi dinamičnega prepletanja tehnoloških rešitev in sprememb nakupnega vedenja, ki vplivajo na optimizacijo procesov znotraj same trgovine na strani trgovcev ter nakupne izkušnje, prihaja tudi do spremenjenega nakupnega vedenja na strani kupcev. Na področju logistike, nabave, marketinga in dostave je veliko slišati o umetni inteligenci (AI) in strojnem učenju (Machine learning) kot delih celote, ki s svojimi rešitvami pomembno spreminjajo procese in izkušnje. Sem spadajo spletna mesta, predlogi, podatki o nakupih, priporočila, opisi … Vse omenjene spremembe so prisotne v ecommercu neprekinjeno že nekaj zadnjih let, zato leto 2020 ne bo predstavljalo posebnega preboja na tem področju, temveč bo šlo le za konsistentno implementacijo rešitev naprednih trgovskih podjetij. Izjemnega pomena je biti hiter, izrabiti nabor prednosti in priložnosti, ki jih nudijo omenjene rešitve. S seboj nosijo enormen potencial, ki ga je mogoče izkoristiti tako danes kot tudi v prihodnjih letih, in predstavljajo ključ za obrambo in obstoj pred disruptivnimi novimi ponudniki na trgih.

Bi lahko izpostavili storitve in inovacije v spletnem poslovanju, ki bi se jim morali slovenski spletni trgovci prioritetno posvetiti in jih implementirati v svoje poslovanje?

Leto 2019 je bilo precej prelomno z vidika razvoja spletne trgovine v Sloveniji. Dosežena je bila visoka rast, priča smo bili precejšnjemu številu pozitivnih sprememb na področju plačil, predvsem predstavitev opcij odloženih plačil ter kreditiranja preko spleta ter občutno povečanje fleksibilnosti dostave. Osrednja tema vseh velikih trgovcev v zadnjem času je namreč nekajurna distribucija, saj postaja fleksibilnost dostavnih služb in dostava v dnevu ali dveh ‒ pričakovana norma, ki jo bo tudi v Sloveniji treba zagotoviti.

Česa se lahko tudi v slovenskem ecommerce prostoru naučimo od globalnih igralcev na področju spletne trgovine?

V zadnjih letih je res neizogibno poznavanje novih smeri, ki jih orisuje globalni pogled ecommerca. Prisotne so predvsem nove rešitve integracij v celovite ekosisteme trgovin, plačilnih sistemov, distribucije, komunikacije ter marketinga. V Aziji vodijo daleč pred ostalimi, v Evropi in regiji smo prav tako priča velikim premikom na tem področju in hitremu razvoju rešitev. Mnogi svetovni proizvajalci se odločajo za rešitev D2C (direct to consumer), med katerimi vodi Nike s samostojno spletno strategijo, s katero je povzročil stampedo odhoda podobnih unikatnih ponudnikov na Amazonu v zadnjih mesecih. Sledijo predvsem cilju ‒ kako narediti usmerjeno, izčiščeno nakupno izkušnjo z omogočenim maksimalnim udobjem in avtentično izkušnjo izbrane blagovne znamke. Pomembno je tudi omeniti, da mora biti filozofija mobile first že globoko zakoreninjena v razvoju rešitev vseh, ki se ukvarjajo s trgovino, ne samo na spletu. Na trženjski strani je treba biti pozoren na razvoj vedno novih rešitev na področju uporabniško generiranih vsebin, povezovanja izdelkov, vplivnostnega marketinga … Pri slednjem je eden izmed zanimivih trendov nadgradnja influencer marketinga v live stream nakupovanje kot to izvaja Alibaba live in podobno.

Na Ceneje.si ‒ največjem slovenskem portal za nakupovanje, kjer svoje izdelke objavlja že več kot 430 spletnih trgovin, kupci pa imajo na voljo 2.000.000 dnevno aktivnih ponudb ‒ si lahko zagotovite najvišjo konverzijo. Zajamete potencialne stranke spletnih trgovin, ki so že globoko v nakupnem procesu. Vedo, kaj iščejo, zato jim preko kanala Ceneje.si lahko enostavno in hitro predstavite svoje izdelke. Prav tiste, ki jih želijo kupiti!
Odločite se za objavo izdelkov svoje spletne trgovine in povečajte prodajo, s klikom tukaj!