ECOMMERCE PODJETJA: Res poznate vse pravne spremembe, ki vam jih prinaša leto 2018?

636

Tudi letos so z januarjem stopile v veljavo nekatere pomembne pravne spremembe za podjetnike, ki jih morate poznati, če imate svoje ecommerce podjetje ali ste v njem zaposleni. V članku preverite ključna področja sprememb in poskrbite, da boste v skladu z zakonodajo!

1. Davčne spremembe

Novosti pri obdavčitvi normirancev

Glavna sprememba na področju davkov je novela Zakona o dohodnini, ki vključuje pomembne novosti normirane obdavčitve. Te spremembe se vas tičejo, če ste sami normiranci ali pri svojem poslovanju z njimi sodelujete. »Po novem bo določena absolutna višina normiranih odhodkov (40.000 evrov oz. 80.000 evrov pri zaposlitvi vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas), v dveh zaporednih letih normiranec ne bo smel imeti več kot 300.000 prihodkov, paziti pa bodo morali tudi, če poslujejo s povezanimi osebami,« novosti pojasnjujejo na Data.si.

Manjša obdavčitev božičnic in 13. plač

Podjetnikom novela prinaša tudi spremembe z vidika razbremenitve nagrad za poslovno uspešnost, kamor se uvrščata trinajsta plača in božičnica. Pri izplačilu teh bodo podjetniki po novem razbremenjeni plačila dohodnine do višine povprečne plače v Sloveniji.

Novo je tudi zvišanje posebne olajšave za študentsko delo, in sicer na 100 odstotkov iz sedanjih 75.

Službene poti postajajo napotitev na delo v tujino

Še ena novost, ki se uvršča na davčno področje, je posebna davčna osnova na čezmejno opravljanje dela ter to, da se bo večina službenih potovanj zdaj štela za napotitev na začasno delo v tujino. »Če bo napotitev trajala neprekinjeno do 30 dni (oziroma do 90 dni za voznike v mednarodnem cestnem prometu) se povračila stroškov za prehrano ne bodo vštevala v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine dnevnice,« spremembo opisujejo na Dati.

Novost v davčnem postopku

Za podjetnike se uvaja možnost plačila davčnih obveznosti pri upravnem organu s kartico brez plačila provizije.

Uporabljate vezano knjigo računov? Ta se z letošnjim letos ne ukinja!

Skoraj 18.000 zavezancev, predvsem mikro podjetnikov, še vedno izpisuje račune ročno iz vezane knjige računov. Predvideno je bilo, da bo to s koncem lanskega leta opuščeno, vendar sprememba Zakona o davčnem potrjevanju računov vezane knjige ne ukinja. Spremenjen pa je rok za potrjevanje računov oziroma za pošiljanje podatkov o izdanih računih, in sicer morajo po novem zavezanci preko elektronske povezave poslati podatke o računih iz vezane knjige do 10. dne v mesecu, ki sledi mesecu izdaje računa. FURS-u je torej po novem potrebno poročati enkrat mesečno in ne več na 10 dni.

2. Nova pooblastila delovnih inšpektorjev

Inšpektor za delo bo lahko po novem z odločbo prepovedal opravljanje dela, in sicer v naslednjih primerih:

  • če delodajalec ni zagotovil brezhibnega delovnega okolja in sredstev za delo in delavcem grozi nezgoda
  • če inšpektor ugotovi, da delavci niso usposobljeni na področju varstva in zdravja pri delu
  • če je inšpektor v preteklih 12 mesecih že večkrat ugotovil, da delodajalec ne izplačuje plače skladno z določbami o plačilnem dnevu

Po novem lahko inšpektor ukrepa tudi, če ugotovi, da delavec opravlja delo preko netipičnih oblik dela, čeprav obstajajo elementi delovnega razmerja. V takem primeru lahko delodajalcu naloži obveznost izročitve pogodbe o zaposlitvi. Več o tem lahko preberete tukaj.

3. Spremembe na trgu dela

Spremenjeni Zakon o urejanju trga dela delodajalcem nalaga obveščanje delavcev o obveznosti prijave v evidenco brezposelnih. Na Data.si so zapisali: »Delodajalci bodo morali v pravilno oblikovanem obvestilu o odpovedi delovnega razmerja delavca obvestiti o njegovih novih obveznostih glede obveznosti prijave v evidenco brezposelnih. V njem bo moralo biti tudi to, da mu lahko zavod zniža denarno nadomestilo v primeru zamude.«

4. Spremembe na področju varstva osebnih podatkov

25. maja 2018 bo pričela veljati vseevropska uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR), ki zadeva vse, ki pri poslovanju zbirajo osebne podatke strank. Za podjetnike so pomembne predvsem spremembe z vidika zbiranja, uporabe, hrambe in izbrisa osebnih podatkov fizičnih oseb. Dovoljeno bo zgolj zbiranje osebnih podatkov na podlagi izrecne privolitve, uporabljati jih bo mogoče le za vnaprej določen namen, hraniti pa jih bo dovoljeno največ pet let.

Glede na to, da se nova GDPR uredba v veliki meri dotika tudi spletnih trgovcev, bomo to temo na portalu smind.si poglobljeno obravnavali v prihajajočih člankih, zato nas redno spremljajte.

.

OBJAVITE ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here