Kako so trende spletnega nakupovanje preteklo leto usmerjali otroci in njihovi starši, ki so zaradi izrednih epidemioloških razmer preživeli doma več časa kot pretekla leta? So si skušali popestriti številne dni preživete v lastnem domu in se zato v večjem obsegu odločali za nakupe otroških igrač kot pretekla leta? Podatki Ceneje.si z analizo močno opaznega trenda nakupovanja igrač kažejo na potencial daljšega trenda oziroma normalizacije nakupovanja izdelkov iz blagovnega segmenta igrač preko spleta!

Kako se spreminjajo navade nakupovanja igrač?

Opazovanje podatkov Ceneje.si blagovne kategorije igrač v Sloveniji v letu 2019 razkriva dvig povpraševanja za več kot 36 % (v primerjavi z 2020), kar je višje, kot je v omenjenem letu znašal povprečen dvig povpraševanja na spletu.

Ko nadaljujemo pregled izraženega interesa za nakup otroških igrač v pandemskem letu 2020 pa lahko, razumljivo, opazimo izjemen porast – ta je znašal kar 63 % (v primerjavi z letom poprej). Zanimiva je tudi primerjava z našimi sosedi, saj je na Hrvaškem v letu 2020 (v primerjavi z 2019) povpraševanje še občutneje naraslo – višje je bilo višje za kar 94 %!

Katere igrače potrošniki najraje kupujejo preko spleta?

V zadnjih petih letih so pri podjetju LEGO zaznali najhitrejšo rast prodaje LEGO izdelkov prav v letu 2020, močno zaznamovanem z omejitvami in pandemskimi ukrepi. Porast povpraševanja po kultnih igralnih kockah tudi sami pripisujejo povečanemu preživljanju časa doma, kjer so starši (pa tudi otroci) iskali različne načine za zabavno in koristno preživljanje časa. A kdaj točno se je zanimanje za LEGO kocke povečalo? Ali so se preoblikovale nakupovalne navade v kategoriji igrač in kako to vidimo?

Največji interes za igrače potrošniki že tradicionalno izražajo v mesecu novembru in decembru, ko se starši odločajo za nakupe božično-novoletnih daril za svoje otroke. V letu 2020 pa je bilo mogoče opaziti tudi skok v mesecih prvega zaprtja države (predvsem v mesecu marcu). Nato je sledil izjemen skok v novembru in decembru, ki je močno presegel povpraševanja prejšnjih let, kar kaže na potencialno nov trend, normalizacijo spletnega nakupovanja igrač, kar lahko opazimo tudi na Ceneje.si, kjer se je povečala pestrost tovrstne ponudbe za otroke, vse večje pa je tudi število spletnih trgovcev, ki na največji platformi primerjalno nakupovanje v Sloveniji, ponujajo izdelke iz kategorije otroških igrač.

v Sloveniji lahko vidimo, da se je povpraševanje po LEGO kockah v mesecu novembru in decembru 2020 PODVOJILO glede na enako obdobje v preteklem letu, saj je je bilo za 102 odstotnih točk večje kot v letu poprej. Na Hrvaškem pa je bilo mogoče opaziti skok povpraševanja za 83 odstotnih točk – zgolj v mesecu novembru (v primerjavi z 2019).

Opaziti je mogoče tudi povečanje povprečnega zneska, ki so ga kupci namenili nakupu kock LEGO glede na leto poprej. To si sicer lahko razložimo z relativno večjo nakupno košarico, a hkrati je povsem mogoče to pripisati tudi dolgoročnemu trendu, ki ga glede na pregled podatkov pričakujemo, tj. prenosu nakupov igrač v pretežnem delu na splet. Tako se je košarica slovenskega starša ob nakupu priljubljenih igralnih kock povečala iz 78,8 € na 86,4 €. Na Hrvaškem pa s 486,1 kn na 539,8 kn.

Uporabite podatke o povpraševanju tudi vi in izkoristite številne možnosti izpostavitve izdelkov. Za več informacij, s katerimi lahko povečate prodajo, smo vam na prodaja@ceneje.si vedno na voljo za pogovor ali (video)sestanek.

Objavite svoje izdelke na največjem slovenskem portalu za primerjalno nakupovanje!

Pridružite se več kot 490 spletnim trgovinam s preko 3.343.785 dnevno aktivnimi ponudbami.

Na Ceneje.si lahko tudi izberete različne oglasne formate in dodatno izpostavite ponudbo!

Izberite napredne možnosti oglaševanja in nagovorite stranke v fazi nakupnega procesa.