Marin Vladović Pregled spletnega trga v 2015

Marin Vladović je direktor operacij na Ceneje d.o.o. V podjetju skrbi za vse aktivnosti, povezane s sodelovanjem z institucijo EMOTA (The European Multi-channel and Online Trade Association) in podeljevanjem evropskih značk zaupanja na nacionalni ravni. Obenem je nosilec projekta značke CERTIFIED SHOP in drugih novih razvojnih projektov, ukvarja pa se tudi s svetovanjem o postopkih izvensodnega reševanja sporov.