Sodobni potrošniki pri spletnem nakupovanju visoko vrednotijo hitrost in učinkovitost ter se trudijo za vedno večjo avtomatizacijo različnih opravil. Dodatne, obstranske dejavnosti, ki ne pripomorejo k večji storilnosti, se v časovnih stiskah zmanjšujejo na minimum in si tako skušajo v naglem tempu vsakdana zagotoviti hitrejši ter učinkovitejši pretok storitev. V luči aktualnih in nepredvidljivih, pogosto tudi neizogibnih dogodkov, se tudi spletne trgovine soočajo z naglimi spremembami, ki se jim skušajo prilagoditi v najkrajšem možnem času. Sledijo vedno zahtevnejšim kupcem ter naglo spreminjajočim se razmeram v družbi, kar jim predstavlja svojevrsten izziv.

Izredne okoliščine ob izbruhih bolezni in ekstremnih vremenskih pojavih povzročijo nagle spremembe na različnih področjih življenja in delovanja. Eno najpomembnejših je zaradi svoje temeljne vloge pri zagotavljanju potrebnih dobrin vsekakor ‒ nakupovanje. V zadnjih letih se je trend povečevanja deleža spletnih trgovin v primerjavi s fizičnimi sicer vztrajno večal. A morda vse prednosti tovrstnega nakupovanja niso bile popolnoma očitne v običajnih dneh, zato si v nadaljevanju poglejmo, kako lahko še zlasti v izrednih okoliščinah nakupovanje na spletu pozitivno pripomore tudi k normalizaciji okoliščin.

Nabavni tokovi, s katerimi se soočajo trgovci, so tudi v običajnem prodajnem procesu izjemno kompleksni. Ustrezen odziv ob ekstremnem porastu povpraševanja, ki močno presega običajno stopnjo zanimanja, je tako izjemno težko doseči. V kolikor razmere zahtevajo aktiviranje nove proizvodnje, se dobavni roki seveda temu ustrezno podaljšajo in jih trgovci težko načrtujejo. Zagotavljanje ustreznih zalog, ažuriranje podatkov na spletnih straneh o razpoložljivih izdelkih, dodatne možnosti dostave ter vzpostavitev razmeroma zanesljivega ter hitrega prejema produktov – vse to so izzivi, pred katerimi se znajdejo spletne trgovine ob izjemnih dogodkih.

V današnjih dneh lahko ob soočanju z naglo spreminjajočimi se razmerami prednosti online trgovin zato še nekoliko bolj osvetlimo:

1. Spletna trgovina je priročna

Online trgovine so odslikava potreb današnjih potrošnikov, ki si želijo prihraniti svoj čas in trud. Večina jih želi vedno večji delež svojih opravkov prenesti na splet, saj se jim zdi obiskovanje tradicionalnih trgovin izguba dragocenega časa, ki ga raje porabijo za druge – pomembnejše ali koristnejše – stvari. V trenutkih, kjer je hiter dostop do določenih produktov ključen – je ravno online trgovina tista, ki omogoči kupcu najbolj priročen dostop do izdelkov in prevzem. V izrednih primerih kupci ne stojijo več v vrstah pred fizičnimi trgovinami, temveč se z nakupovanjem preko spleta izpostavljenost zunanjim dejavnikom še občutno zmanjša ter tako prinaša dodatne pozitivne učinke. Manj socialnih stikov namreč pomeni tudi manj verjetnosti za širitev določenih patogenov in s tem zajezitev oziroma vsaj upočasnitev morebitne epidemije.

2. Na voljo 24 ur na dan

Medtem ko so kupci v fizičnih trgovinah vezani na odpiralne čase, ki jim zožijo časovno okno, v katerem lahko dostopajo do želenih dobrin, so produkti v spletnih trgovinah na voljo ob vseh urah dneva in noči. Spet lahko govorimo o prihranku časa oziroma o nadvse udobnem načinu nakupovanja, ki ga lahko opravijo kupci v natanko tistem trenutku dneva, ki jim najbolj ustreza, med počitkom ali trenutkih čakanja v vrstah ter celo sredi noči. V kolikor je časa za nakup specifičnih izdelkov manj, kot bi si želeli – igra hiter in gladek nakupni proces ter čim krajši čas do končnega nakupa – pomembno vlogo.

3. Spletna trgovina je cenovno ugodnejša

Postavitev in vodenje spletne strani s ponudbo izbranih izdelkov je občutno ugodneje od visokih stroškov delovanja fizične trgovine. Odprtje spletne trgovine je bistveno bolj avtomatizirano kot so birokratski postopki v offline-u, zato spletno poslovanje pomeni precejšen prihranek za trgovca v smislu tako sredstev kot tudi časa. Zato mnogi spletni trgovci skušajo v trenutku večjega povpraševanja konkurirati tudi s ceno ter tako omogočijo kupcem nakup po nižjih cenah.

4. Več izdelkov v krajšem času

Optimizirana poraba časa potrošnikov se kaže tudi v vse pogostejši uporabi primerjalnikov cen kot je recimo Ceneje.si. Spletni uporabniki si lahko na podobnih platformah v kratkem času ogledajo več različnih produktov, primerjajo cene pri različnih spletnih trgovcih, preverijo značilnosti produktov in zaloge. Prav zaloge so v kriznih situacijah tiste, ki ob povečanem interesu kupcev hitro poidejo. Zato je smiselno porabiti čim manj časa za preverjanje, kje se iskani izdelki nahajajo in izgubiti manj časa za fizično iskanje na terenu po tradicionalnih trgovinah.

Iskanje v kategoriji Poškodbe in oskrba v 2 dnevih v nebo!

Vir: Ceneje, 2020

Na Ceneje.si smo v na primer zadnjih dnevih opazili izjemen porast v iskanjih naslednjih produktov: zaščitnih mask za obraz in razkužil. Povpraševanje po omenjenih izdelkih se je namreč v dobrih 2 dnevih povečalo za kar 5000 % na ravni kategorije. Celotna kategorija Poškodbe in oskrba tako kaže na ekstremne razmere, v katerih so se tudi spletni trgovci primorani spopadati se s svojevrstnimi izzivi ter osvežiti ponudbo, zagotoviti zanesljivo zalogo ter biti še odzivnejši kot sicer..

Podobno opažamo tudi na trgih ostalih evropskih držav. Češki potrošniki so tako v istem obdobju izkazali ekstremno zanimanje za zaščitne maske in z njim dosegli veliko povečanje iskanj. Podobno situacijo v različnih evropskih državah lahko razumemo kot jasen indikator, da se trend iskanja izdelkov za zaščito in higieno ob nastali situaciji, v kratkem še ne bo spremenil.

Podobno povečanje nakupov izdelkov za oskrbo ali poškodbe je bilo mogoče zaznali tudi v obdobju izbruha koronavirusa SARS od novembra 2002 do julija 2003, a se povpraševanje ni tako ekstremno povečalo v le nekaj dneh.

V izjemni situaciji, kjer si kupci želijo hitro zagotoviti določene produkte, lahko spletni trgovci poskrbijo za njih najbolje tako, da izboljšajo svojo ponudbo in preprečijo frustracije kupcev, ki se v takih trenutkih pogosto pojavijo: nezadovoljstvo ob izpraznitvi zalog spletne trgovine, pomanjkljivo informiranje o zalogah izdelkov, ki so najbolj iskani ter občutno zvišanje cene najbolj iskanih produktov.

Za pozitiven prispevek spletnih trgovin v specifičnih okoliščinah se spletni trgovci še intenzivneje posvetijo zanesljivemu in ažurnemu informiranju svojih potencialnih strank (redno obnavljanje zalog, zanesljive informacije o dostavi) ter etičnemu postavljanju cen, s katerim lahko občutno prispevajo k dosegljivosti izdelkov vsem potrošnikom.