Ali veste, koliko konkurentov v vaši panogi že prodaja na spletu?

2872

Število spletnih trgovcev, ki kot enega izmed prodajnih kanalov uporabljajo splet, hitro narašča, vendar obstajajo velike razlike med posameznimi sektorji in glede na velikost podjetja. Spoznajte najnovejše trende in preverite, kako se na spremembe na trgu odziva vaša konkurenca. 

V dveh letih se je v Sloveniji število podjetij, ki ponujajo tudi spletne nakupe, povečalo za 30 odstotkov

Po podatkih zadnje raziskave Digital Agenda Scoreboard v izvedbi Evropske komisije je v EU podjetij, ki prodajajo tudi na spletu, 17 odstotkov, v Sloveniji delež znaša dobrih 16 odstotkov. Primerjava po letih pokaže, da se je evropsko povprečje v zadnjih dveh letih povečalo za 14, v Sloveniji v istem obdobju za več kot 30 odstotkov.

Glede na velikost podjetja obstajajo pomembne razlike

Večja razlikovanja v deležu podjetij, ki potrošnikom omogočajo nakupe prek spleta, se pokažejo ob pregledu posameznih panog. V sektorju trgovine na debelo je evropsko povprečje skoraj tretjina podjetij, enako v Sloveniji in sosednji Hrvaški. Na drugi strani je v dejavnosti trgovine na drobno odstotek precej nižji: v celotni EU približno petina podjetij, v Sloveniji nekaj čez 20 %, na Hrvaškem okoli 16 %.

Med velikimi podjetji v proizvodnem sektorju na spletu prodaja že skoraj polovica

Zanimive so tudi razlike glede na velikost podjetja. Med velikimi podjetji (250 zaposlenih in več) jih bistveno več na spletu prodaja v proizvodnem sektorju – povprečje EU znaša 40 odstotkov vseh podjetij, na Hrvaškem eno tretjino, pri nas že skoraj polovico! Na drugi strani v storitvenem sektorju v EU prodaja le 19 odstotkov velikih podjetij, v Sloveniji pa je delež precej nad povprečjem in znaša eno tretjino.

Med srednjimi (50 do 249 zaposlenih) in malimi podjetji (10 do 49 zaposlenih) je odstotek spletne prodaje višji v storitvenem sektorju. Srednje velikih podjetij, ki prodajajo tudi na spletu, je v EU približno tretjina, enako v Sloveniji. V proizvodnem sektorju je evropsko in slovensko povprečje za srednja podjetja zopet enako in znaša 20 %, na Hrvaškem 5 odstotnih točk manj.

V storitvenem sektorju v EU na spletu prodaja 18 % malih podjetij, v Sloveniji in na Hrvaškem približno ena petina. Delež spletne prodaje je najnižji med malimi podjetji v proizvodnem sektorju – v EU samo desetina, v Sloveniji zgolj 4 %.

V prihodnje lahko pričakujemo dodatno rast prometa iz spletne prodaje

V zadnjih dveh letih je v Sloveniji promet, ki izhaja iz prodaje na spletu, narasel za več kot 5 odstotnih točk, in v prihodnjih letih nedvomno obstaja še velik potencial za rast spletnega nakupovanja ter posledično prometa iz tega naslova.

Mag. Darko Dujič, izvršni direktor Ceneje d.o.o., takole napoveduje nadaljnji razvoj spletnega trga v Sloveniji: »Prepričan sem, da smo šele na začetku. Potencial nadaljnje rasti izhaja iz povečevanja pogostosti nakupov in rasti v posameznih kategorijah. V nekaterih industrijah, posebej storitvenih, sicer še obstajajo regulativne omejitve, ki ne odražajo današnjega tehnološkega vsakdana. A ključno za rast v prihodnje je razumeti kanale, ciljnega potrošnika in se poglobiti v prednosti (in nevarnosti) uporabniških tehnologij.«

1 KOMENTAR

  1. […] SMind, a website of comparison shopping platform Ceneje, delved into the latest Digital Agenda Scoreboard research by the European Commission. It found out that 17 percent of enterprises in the EU area sell their products or services online. In Slovenia, this share is a little over 16 percent, while in Croatie almost one-fifth of enterprises are active in the ecommerce industry. In the last two years, the EU average increased by 14 percent, but in Slovenia the share increased by more than 30 percent during the same period. […]

OBJAVITE ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here