Se res zavedate pomena mnenj kupcev za vaše poslovanje? Potrošniki so danes vse bolj informirani in zahtevni, popusti in brezplačna dostava pa preprosto niso več dovolj, da jih spodbudite k nakupu v vaši trgovini. Zahtevajo odlično nakupno izkušnjo in se v procesu odločanja obračajo na druge potrošnike, ki že imajo izkušnjo z določeno znamko, trgovcem ali izdelkom. Poglejte izsledke nove raziskave, ki dokazuje, da so mnenja in ocene kupcev bolj učinkovita kot oglaševanje!

»Glas potrošnikov« vplivnejši kot Google in oglasi

To, da imajo ocene in mnenja drugih kupcev pomemben vpliv na nakupno odločanje potrošnikov, je že znano dejstvo, nova raziskava v izvedbi agencije Ipsos pa to potrjuje in razkriva nove dimenzije nakupnega vedenja, ki trgovcem pomagajo bolje razumeti kupce.

Na portalu searchengineland.com povzemajo izsledke raziskave Hearing the Voice of the Consumer, ki je zajela 1070 ameriških potrošnikov, ki so v zadnjem letu opravili vsak en spletni nakup. Osredotočila se je na pomen t.i. user-generated content (UGC) – vsebin, ki jih ustvarjajo uporabniki, kamor spadajo ocene, mnenja, fotografije, videi, objave na družbenih omrežjih ter prispevki v pogostih vprašanjih in odgovorih. Med temi so najpogostejša oblika mnenja, ki jih je objavilo 71 % anketirancev, ter ocene z 69 odstotki. Gre za obliko komunikacije »od ust do ust«, ki predstavlja najbolj zaupanja vreden vir v nakupnem odločanju potrošnikov.


Kar 9 od 10 vprašanih je povedalo, da so UGC vsebine vplivale na njihov spletni nakup, več kot polovica jih je označila kot zelo ali izredno vplivne. Po vplivu na nakupno odločanje so po vrstnem redu naslednji spletni iskalniki, promocijska e-pošta, display oglasi, družbena omrežja in sporočila na mobilnih napravah.

8 od 10 potrošnikov je pripravljenih za izdelek z mnenji plačati več

Zakaj so te vsebine tako pomembne? Predvsem zato, ker spodbujajo zaupanje v spletno nakupovanje. Vprašani v raziskavi so namreč največkrat povedali, da UGC vsebine povečujejo njihovo zaupanje do spletnega trgovca in nakupa nasploh, pogost odgovor je bil tudi, da jim te vsebine omogočajo bolj verodostojno nakupno izkušnjo ter da so jim bolj zanimive kot vsebine, ki jih ustvarja trgovec sam.

Vpliv UGC vsebin:

Vir: searchengineland.com

Zelo pomembna ugotovitev raziskave je, da potrošniki raje izberejo izdelek z UGC vsebinami kot primerljiv izdelek z nižjo ceno, ki nima objavljenih ocen in mnenj. Kar 81 % vprašanih je tako pripravljenih plačati več za izdelek z mnenji, ocenami in podobnimi vsebinami, enak odstotek je pripravljen na takšen izdelek čakati dlje časa. Zanimivo je tudi, da velik del ocen in mnenj potrošniki še vedno objavijo preko računalnika, ki imajo v tem pogledu znatno prednost pred mobilnimi napravami. Razlika med PC-ji in mobilnimi telefoni je manj očitna pri objavi fotografij in pri mnenjih na družbenih omrežjih.

Ostale ključne ugotovitve raziskave so še:

  • četrtina ženskih potrošnic meni, da so UGC vsebine najmočnejše marketinško orodje
  • pri kupcih pod 30 let imajo te vsebine večji vpliv na nakupno odločanje kot pri starejših – 97 % vprašanih v starosti 18-29 let pravi, da imajo mnenja in ocene izjemno velik vpliv
  • 63 % vprašanih pravi, da UGC vsebine poskrbijo za bolj verodostojno nakupno izkušnjo
  • tri četrtine vprašanih trdi, da UGC vsebine povečujejo njihovo zaupanje pri spletnem nakupovanju
  • 61 % vprašanih pravi, da jih takšne vsebine spodbudijo k temu, da izberejo določeno znamko

Kupci potrebujejo spodbudo, da objavijo mnenje ali oceno

Čeprav UGC vsebine pregleduje širok krog potrošnikov, večino teh vsebin še vedno ustvarja ena skupina kupcev. Dobra tretjina anketiranih je povedala, da še nikoli niso objavili nobene takšne vsebine, predvsem zato, ker jih k temu ni nihče spodbudil. Med ključnimi razlogi, zakaj ne pišejo mnenj in ocen, so se znašli še: to vzame preveč časa, raje samo preberem ocene in mnenja drugih uporabnikov, skrbijo me vprašanja zasebnosti itd.

Več razlogov si lahko ogledate v spodnjem grafu ter prilagodite strategijo tako, da bodo vaši kupci pogosteje objavljali mnenja.

Razlogi, zakaj potrošniki ne objavljajo UGC vsebin:


Vir: searchengineland.com

Vas zanima več?

Preberite tudi: