7 indikatorjev

Slovenci se radi primerjamo z ostalimi državami EU, vendar se pogosto ne zavedamo, da smo na nekaterih področjih že zelo razviti. Raziskava Digital Agenda Scoreboard v izvedbi Evropske komisije daje zelo spodbuden pogled na trenutno stanje spletne trgovine v Sloveniji, saj se pri kar 7 indikatorjih uvrščamo nad povprečje držav EU.

Omenjena raziskava omogoča pregled vseh glavnih indikatorjev, ki kažejo stopnjo razvitosti spletne trgovine oziroma nakupovanja v posamezni državi ter primerjavo z EU povprečjem – od deleža spletnih kupcev glede na celotno populacijo do prometa od spletne trgovine glede na velikost podjetja.

graf-E-commerce-indikatorji-SLOVENIJA-web

Razlaga posameznih indikatorjev za Slovenijo:

  • delež posameznikov, ki so v zadnjem letu opravili spletni nakup pri trgovcu iz druge države EU, znaša 17 %
  • več kot petina slovenskih spletnih uporabnikov je v zadnjem letu opravila čezmejni spletni nakup v drugi državi EU
  • četrtina spletnih uporabnikov je v zadnjih 3 mesecih prodala izdelek ali storitev na spletu
  • pri malih in srednje velikih podjetjih (10 do 249 zaposlenih) promet od spletne trgovine znaša 15 % celotnega prometa
  • delež velikih podjetij (nad 250 zaposlenih), ki prodajajo na spletu, je 40 %
  • od vseh malih in srednjih podjetij jih desetina ponuja čezmejno spletno prodajo, od vseh takih, ki prejemajo naročila prek spleta, pa kar polovica

Pomemben indikator, ki sicer spada v tematiko uporabe interneta, a vseeno pomembno vpliva na nakupno vedenje na spletu, je uporaba različnih internetnih virov v fazi raziskovanja pred nakupom. 8 od 10 uporabnikov interneta v Sloveniji ta medij uporablja za iskanje informacij o izdelkih in storitvah, kar je 7 odstotkov več od povprečja EU. Ta podatek jasno kaže, kako ključno je za vse trgovce, tako spletne kot fizične, da znajo svojo ponudbo na ustrezen način prikazati tudi na spletu.

MNENJE STROKOVNJAKA: Slovenija je že precej razvita informacijska družba, a določene spletne rešitve šele spoznavamo

Za strokoven pogled na primerjavo med Slovenijo in EU smo prosili mag. Darka Dujiča, izvršnega direktorja Ceneje d.o.o.:

darko-dujic_1»Nikakor se ne smemo postavljati v marginalni položaj v Evropi! Slovenija je z vidika uporabe spleta že precej razvita informacijska družba. Jasno je, da so uporabniki prepoznali ključne prednosti interneta, predvsem na ravni informiranja in pridobivanja znanja za preudarne nakupne odločitve. Tudi podjetja so po dolgem času dojela, da je splet postal ključno informacijsko okno in vsaj v določeni meri predstavlja naprednost podjetja. Zavedati pa se je potrebno, da nekatere spletne rešitve in prednosti šele spoznavamo, med njimi je tudi področje spletnega nakupovanja. Struktura lokalne tradicionalne trgovine na eni strani ter (ne) zaupanje v spletno nakupovanje in plačevanje na drugi so v tem trenutku le nekateri izmed omejitvenih faktorjev, a hkrati je potrebno nanje gledati kot na priložnost

Vas zanima več?

Preberite tudi: