cezmejna dostava

Nova EU uredba glede preglednejših storitev čezmejne dostave paketov, ki jo predlaga Evropska komisija, naj bi potrošnikom zagotovila nižje cene dostave v tujino, trgovcem pa več potencialnih kupcev.

O novi evropski direktivi glede čezmejne prodaje digitalnih vsebin in storitev ter tem, kaj pomeni za trgovce, smo na portalu Shopper’s Mind – sMind.si pisali pred kratkim, v tokratnem članku pa obravnavamo še en paket EU uredb, ki se osredotoča na preglednejše storitve čezmejne dostave paketov. Potrošniku se lahko zgodi, da na spletu najde izdelek, ki ga potrebuje, vendar ugotovi, da ga ponudnik ne dostavlja v njegovo državo ali pa da je cena dostave tudi do petkrat višja kot znotraj nacionalnega trga. Takšne ovire enostavno ne smejo več obstajati, pravi EU.

Boljše možnosti za mala podjetja, ki nimajo pogajalske moči

Osnutek omenjene uredbe predstavlja enega od korakov za vzpostavitev enotnega digitalnega trga znotraj EU in naj bi poskrbel za boljši pregled nad storitvami čezmejne dostave ter lažje spremljanje. Predlog daje poseben poudarek večji preglednosti cen, ki bi zagotovila znižanje tistih tarif, ki niso utemeljene z objektivnimi dejavniki, kot so plače ali geografske razdalje. To pomeni, da bi prišlo do nižanja cen čezmejnih dostav tam, kjer višje cene niso ekonomsko upravičene. Na Zvezi potrošnikov Slovenije na primer pišejo o primeru, ko je cena pošiljanja v Italijo nekajkrat manjša kot cena pošiljanja v Slovenijo, čeprav je razlika med mestoma dostave le nekaj sto metrov.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, naj bi preglednejše in navsezadnje nižje cene spodbudile čezmejno nakupovanje v EU. Visoki stroški dostave v tujino so namreč še vedno ena glavnih ovir čezmejnim nakupom. »Medtem ko 44 % potrošnikov kupuje prek spleta v lastni državi, jih iz druge države članice prek spleta naroča le 15 %,« pojasnjujejo v EU in dodajajo, da bi lahko preglednejše cene k spletni prodaji pritegnile še več trgovcev na drobno.

»Upamo, da se bodo s temi novimi pravili znižale cene dostave za državljane, zlasti tiste, ki živijo na podeželju, pa tudi za mala podjetja, ki nimajo velike pogajalske moči pri sklepanju dobrih dogovorov glede dostave.«

Spletno mesto za prikaz cen čezmejne dostave in obveznost sporočanja cen

Evropska komisija želi vzpostaviti enotno spletno mesto za prikaz cen čezmejnih dostav paketov, ki bi tako podjetjem kot potrošnikom omogočilo lažjo primerjavo cen in izbiro najugodnejše storitve. Dostavna podjetja bodo morala ustreznim nacionalnim organom predložiti podatke, s pomočjo katerih bodo ti lahko ocenili cene in ugotavljali stanje. Predvidena je obveznost sporočanja cen, iz katere pa bodo izključena mala dostavna podjetja, saj bi to zanje pomenilo preveliko upravno breme.

Z novimi pravili bi regulativni organi dobili pooblastila za boljše spremljanje dogajanja na trgu dostave paketov. V veliko državah članicah namreč organi trenutno nimajo dostopa do teh podatkov, s čimer je spremljanje oteženo. V primeru, da predlagani ukrepi ne bodo spodbudili ustrezne konkurence, namerava Komisija sama regulirati cene.

Bo uredba trgovcem naložila obvezno dostavo po vsej EU?

Uredba ne nalaga te obveznosti trgovcem, saj se EU zaveda, da bi jih s tem preveč obremenila. O izzivih, ki bi jih ta obveznost prinesla trgovcem, smo na portalu Shopper’s Mind – sMind.si že pisali.

Svet je 9. junija dosegel splošno stališče o uredbi za preglednejše storitve čezmejne dostave, ki predstavlja pomemben korak k sprejetju, preden bo besedilo dokončno sprejeto, pa ga morata Svet in Evropski parlament še odobriti.