Pridružite se več kot 14.000 trgovcem z evropsko oznako zaupanja!

POKAŽITE POTROŠNIKOM,
DA STE ZAUPANJA VREDEN TRGOVEC!

Pridobite nacionalno oznako zaupanja CERTIFIED SHOP® in evropsko oznako zaupanja EMOTA!

99 €
enkratna investicija
v certifikacijski postopek

70-200 €
trimesečno (kvartalno) vzdrževanje oznak zaupanja,
ki je odvisno od višine vaših prihodkov

Podrobnosti certifikacije »

Strošek certifikacije znaša 99 € brez DDV za vse trgovce.

Postopek lahko traja od 14 do 30 dni – odvisno od tega, kako hitro spletni trgovec pridobi relevantna mnenja svojih kupcev. Zajema naslednja 3 področja:

  • mnenja kupcev
  • skladnost s tehničnimi standardi
  • izkušnjo skrivnega kupca

Vzdrževanje oznak zaupanja »

Pravica do uporabe oznak zaupanja CERTIFIED SHOP® in EMOTA velja eno leto z možnostjo podaljšanja, v primeru da trgovec izpolnjuje merila za pridobitev obeh oznak, in obsega:

  • uporabo na vseh (pod)straneh vaše spletne trgovine
  • uporabo na vseh internih promocijskih kanalih (e-mail newsletter, tiskovine)
  • uporabo v neplačljivih promocijskih objavah na spletnih kanalih (Facebook, Twitter, Instagram)
  • uporabo v oglaševanju na portalih za primerjalno nakupovanje ceneje.si in jeftinije.hr
  • uporabo v radijskih oglasih in drugih oblikah zvočnih zapisov

Po dogovoru je, glede na želeni obseg uporabe s strani trgovca, možno pridobiti tudi večji obseg pravice do uporabe oznak zaupanja (npr. v tiskanih ali TV oglasih, pri plačljivem oglaševanju, v tiskanih medijih in podobno).

Potrebujete več informacij?

Pošljite nam vaša vprašanja na partnerji@smind.si ali nas pokličite na (0)590 993 91.

Vse cene so brez DDV.

SMIND_ACCELERATE_ECOMMERCE

Oznako CERTIFIED SHOP ® podeljuje neodvisna nacionalna avtoriteta Shopper’s Mind – sMind, ki preverja različne kriterije poslovanja spletnega trgovca. Pri podeljevanju oznake deluje v skladu z evropskimi smernicami in je edina v Sloveniji pristojna tudi za podeljevanje evropske oznake EMOTA.

Vse pravice pridržane © Shopper’s Mind, sMind in CERTIFIED SHOP® sta registrirani blagovni znamki pod reg. št. 201670481 in 201670482.