.

Če ne najdeš svojega vprašanja med pogostimi vprašanji spodaj,
nam piši na partnerji@smind.si!

CERTIFIED SHOP® označuje varno spletno nakupovanje – v celotni Evropski Uniji!

Oznaka zaupanja CERTIFIED SHOP® je edina oznaka v Sloveniji, ki trgovcem omogoča pridobitev evropske oznake zaupanja EMOTA, ki jo ima že več kot 14.000 trgovcev!

Zvezdice v oznaki kažejo stopnjo zanesljivosti spletnega trgovca. Večje kot je število zvezdic, bolj varen je vaš nakup!

POGOSTA VPRAŠANJA POTROŠNIKOV

Kaj oznaka CERTIFIED SHOP® pomeni za potrošnika?

Oznaka zaupanja CERTIFIED SHOP® te ščiti kot kupca! Mnenje kupcev je eden ključnih elementov varnega nakupovanja, zato je v postopku certifikacije izredno pomembno. Komu lahko bolj verjameš kot kupcem, ki so že preverili trgovca zate!

Obenem potrošniku sporoča, da je neodvisna nacionalna avtoriteta Shopper’s Mind – sMind ocenila trgovino in jo označila za zanesljivo. 

Več o prednostih za potrošnike »

Kako lahko potrošnik prispeva k varnosti na spletu?

Zanesljivi trgovci, ki skrbijo za svoje kupce, te bodo po opravljenem nakupu pozvali, da izpolniš vprašalnik o zadovoljstvu. Pričakal te bo pop-up, ki te povabi, da oceniš trgovino.

Rezultati tega vprašalnika so osnova za oceno trgovca. Mnenje kupcev je eden najpomembnejših elementov varnega nakupovanja na spletu, zato predstavlja ključen del certifikacijskega postopka.

Več o prednostih za potrošnike »

POGOSTA VPRAŠANJA TRGOVCEV

Kako oznaka CERTIFIED SHOP® pomaga trgovcem?

V očeh potrošnikov je danes težko vzpostaviti zaupanje, sploh če je trgovec nov na trgu in kupci še nimajo izkušenj z njim. Oznaka CERTIFIED SHOP® sporoča, da je neodvisna nacionalna avtoriteta Shopper’s Mind – sMind potrdila, da je trgovec zanesljiv. 

Z nacionalno oznako zaupanja CERTIFIED SHOP® in evropsko oznako EMOTA trgovec povečuje svojo kredibilnost znotraj in zunaj nacionalnih meja, viša pa se tudi stopnja zaupanja potrošnikov, kar vodi v višje konverzije obiskovalcev v kupce.

Več o prednostih za trgovce »

Kje lahko trgovci uporabljajo oznako?

Pravica do uporabe oznak zaupanja CERTIFIED SHOP® in EMOTA velja eno leto z možnostjo podaljšanja, v primeru da trgovec izpolnjuje merila za pridobitev obeh oznak, in obsega:

Vključuje:

  • uporabo na vseh (pod)straneh vaše spletne trgovine
  • uporabo na vseh internih promocijskih kanalih (e-mail newsletter, tiskovine)
  • uporabo v neplačljivih promocijskih objavah na spletnih kanalih (Facebook, Twitter, Instagram)
  • uporabo v oglaševanju na portalih za primerjalno nakupovanje ceneje.si in jeftinije.hr
  • uporabo v radijskih oglasih in drugih oblikah zvočnih zapisov

Po dogovoru je, glede na želeni obseg uporabe s strani trgovca, možno pridobiti tudi večji obseg pravice do uporabe oznak zaupanja (npr. v tiskanih ali TV oglasih, pri plačljivem oglaševanju, v tiskanih medijih in podobno).

Kako dolgo velja oznaka?

Oznaka CERTIFIED SHOP® se podeljuje za obdobje 1 leta z možnostjo podaljšanja, v primeru da trgovec izpolnjuje merila za pridobitev obeh oznak.

Ob koncu vsakega četrtletja Shopper’s Mind – sMind preveri izpolnjevanje pogojev in osveži oceno. V kolikor se izkaže, da trgovec pogojev ne izpolnjuje več oziroma da je prišlo do večjih kršitev, se mu oznako lahko odvzame.

Kakšen je postopek pridobitve oznake CERTIFIED SHOP®?

Pridobitev oznake CERTIFIED SHOP® poteka v nekaj enostavnih korakih. Najprej se trgovec prijavi za pridobitev oznake, nato mu podeljevalec posreduje vso potrebno dokumentacijo za registracijo in tehnična navodila. Ko trgovec izpolni zahteve registracije, se začne postopek certifikacije.

Kaj je skripta za merjenje zadovoljstva strank?

Vsak trgovec, ki se odloči za pridobitev oznake CERTIFIED SHOP®, mora v spletno trgovino namestiti skripto za merjenje zadovoljstva potrošnikov, s katero lahko v samo nekaj klikih prične zbirati ocene kupcev.

Skripta omogoča, da se kupcu takoj po opravljenem nakupu prikaže pop-up, na katerem se nahaja povezava do ankete o zadovoljstvu. Na ta način zagotavljamo realno in transparentno oceno trgovca, saj ga ocenjujejo samo tisti potrošniki, ki so v danem trenutku pri njem opravili nakup.

Kje so Splošni pogoji za podelitev oznake CERTIFIED SHOP®?

Oglejte si trenutno veljavne splošne pogoje »

SPLOŠNA VPRAŠANJA

Kaj je oznaka CERTIFIED SHOP®?

CERTIFIED-SHOP-badge-01CERTIFIED-SHOP-badge-02

Nacionalna oznaka zaupanja CERTIFIED SHOP® označuje zanesljive spletne trgovine, ki jih je preverila neodvisna institucija Shopper’s Mind Slovenija. Je edina oznaka v Sloveniji, ki trgovcem omogoča tudi pridobitev evropske oznake zaupanja EMOTA, ki jo ima že več kot 14.000 trgovcev!

Vas zanima več?
Preverite informacije za potrošnike »
Preverite informacije za trgovce »

Kaj je oznaka EMOTA?

Emota-Trustmark

EMOTA je evropska oznaka zaupanja, ki potrjuje skladnost z evropskimi standardi varnega nakupovanja na spletu in jo ima že več kot 14.000 evropskih trgovcev. Trgovcem omogoča povečanje kredibilnosti tudi izven nacionalnih meja.

Shopper’s Mind – sMind je edina avtoriteta v Sloveniji, ki je pristojna za podeljevanje te evropske oznake.

Preberite več o oznaki EMOTA »

Kdo podeljuje oznako CERTIFIED SHOP®?

SMIND_ACCELERATE_ECOMMERCEOznako CERTIFIED SHOP® podeljuje neodvisna nacionalna avtoriteta Shopper’s Mind – sMind, ki preverja različne kriterije poslovanja spletnega trgovca. Pri podeljevanju oznake deluje v skladu z evropskimi smernicami in je edina v Sloveniji pristojna tudi za podeljevanje evropske oznake EMOTA.

Kje lahko najdete oznako CERTIFIED SHOP®?

Oznaki zaupanja CERTIFIED SHOP® in EMOTA, ki potrjujeta, da je neodvisna institucija ocenila trgovino in jo označila za zanesljivo, lahko najdete v spletnih trgovinah na več različnih mestih.

Oznaki se pojavljata na različnih pozicijah spletne trgovine: v glavi ali nogi spletne strani, v košarici z izdelki, ob opisih izdelkov ali na drugih mestih.

Kaj pomenijo zvezdice v oznaki CERTIFIED SHOP®?

Zvezdice v oznaki kažejo stopnjo zanesljivosti spletnega trgovca. Večje kot je število zvezdic, bolj varen je nakup!

Oznaka CERTIFIED SHOP® se podeljuje na osnovi treh najpomembnejših elementov varnega nakupovanja na spletu: pozitivnega mnenja kupcev, skladnosti s tehničnimi standardi ter ocene skrivnega kupca.

CERTIFIED-SHOP-badge-03CERTIFIED SHOP
mnenje kupcev >  60 %
skladnost s tehničnimi standardi > 45 %
zahtevano število ocen kupcev > 50

 

CERTIFIED-SHOP-badge-01CERTIFIED SHOP ★★
mnenje kupcev >  70 %
skladnost s tehničnimi standardi > 55 %
zahtevano število ocen kupcev > 50

 

CERTIFIED-SHOP-badge-02CERTIFIED SHOP ★★★
mnenje kupcev >  80 %
skladnost s tehničnimi standardi > 75 % + 9 posebnih pogojev
zahtevano število ocen kupcev > 50

Kateri spletni trgovci že imajo oznaki?

Oznaki CERTIFIED SHOP® in EMOTA so pridobili že številni slovenski trgovci, ki so prepoznali, da jim oznaki zaupanja omogočata večje zaupanje strank, višje konverzije ter nacionalno in mednarodno prepoznavnost.

Seznam trgovcev z oznakama CERTIFIED SHOP® in EMOTA »

Ali se oznako CERTIFIED SHOP® lahko odvzame?

Da, če podeljevalec pri kvartalnem pregledu ugotovi, da trgovec več ne dosega zahtevanih kriterijev. V tem primeru mu izda opozorilo, da mu oznaka pripada le še v naslednjem četrtletju in da mora pomanjkljivosti odpraviti. Če tega ne stori, se mu oznako odvzame, pogodbeno razmerje pa se prekine.

Oznako se lahko odvzame tudi ob nekaterih hujših kršitvah, o čemer odloča podeljevalec. Če kot potrošnik menite, da so vam bile huje kršene pravice, nam prosim sporočite vašo izkušnjo na: partnerji@smind.si.

.

Nakupuj pri zanesljivih trgovcih! V Sloveniji so oznako zaupanja pridobili že vsi najvidnejši spletni trgovci!

Vse pravice pridržane © Shopper’s Mind, sMind in CERTIFIED SHOP® sta registrirani blagovni znamki pod reg. št. 201670481 in 201670482.