eFulfilment je pomemben del spletne prodaje, ki ključno vpliva na uspešnost vaše spletne trgovine.

Spletno nakupovanje je že nekaj let nepogrešljiv del našega vsakdana, število spletnih nakupov pa iz leta v leto strmo narašča. Leto 2020 je na tem področju preseglo vsa pričakovanja. Z začetkom pandemije je doma ostalo na milijone ljudi po vsem svetu. Številne aktivnosti so se preselile na splet, spletno nakupovanje pa je doživelo pravi razcvet. Junija 2020 so spletne trgovine na globalni ravni dosegle rekordnih 22 milijard mesečnih obiskov. Številni trgovci, ki so optimizirali spletno prodajo, so zaradi povečanega povpraševanja dodatno zaposlovali.

Takšen porast spletnega nakupovanja je prinesel tudi nove izzive. Zaradi nenadnega povečanja prometa so se številni spletni trgovci soočili s pomanjkanjem skladiščnih kapacitet in osebja. Reševanje logističnih zapletov in močno povečan obseg administrativnih del je za trgovce pomenil hudo dodatno obremenitev. Posledično so se pri obdelavi naročil pojavljale velike zamude ter številne napake, kar je pripeljalo do večjega odstotka vračil in s tem še dodatno obremenitev trgovcev. Tisti, ki so situacijo dobro obvladovali, so iz tega izšli kot zmagovalci.

Obvladovanje logističnih procesov je nujen pogoj za uspešnost vsake prodaje. Dobre logistične rešitve pomenijo nižje stroške obdelave naročil, za stranko pa zanesljivost ter dobro uporabniško izkušnjo.

Čezmejno poslovanje in hitra dostava

Znano je, da želijo kupci imeti izdelke takoj. Podatki kažejo, da kar 41 % nemških kupcev odstopi od nakupa zaradi predolgega roka dobave. Tisti trgovec, ki bo zagotovil hitrejšo dostavo, bo uspešnejši. Rekorder na tem področju je Amazon, ki ponekod zagotavlja dostavo celo v eni ali dveh urah. Dostava dobrin v zadnji milji pa je lahko velik izziv, še posebno, ko je treba izdelke poslati v tujino.

Spletnim trgovcem, ki beležijo rast in prodirajo na tuje trge, lahko sodelovanje z mednarodnim fulfillment podjetjem zagotovi pomembno konkurenčno prednost. Na ta način si lahko bolje optimizirajo svoje poslovanje, z uporabo mreže partnerjevih distribucijskih centrov pa precej znižajo logistične in distribucijske stroške. Hkrati svojim kupcem zagotovijo hitrejšo dostavo ter dosežejo večjo stroškovno učinkovitost.

Logistično-distribucijski centri mednarodnih fulfilment podjetij se običajno nahajajo na strateških lokacijah in imajo dobre infrastrukturne povezave, preko katerih oskrbujejo širšo okolico. Če ima spletni trgovec možnost uporabiti široko razvejano mrežo takšnih centrov, si lahko na ta način precej zniža stroške dostave.

V Sloveniji takšnih fulfilment podjetij ni prav veliko, lahko rečemo, da se to področje pri nas šele razvija. Pomemben napredek na tem področju smo naredili v podjetju cargo-partner. V novem logističnem centru na Brniku smo fulfillment storitvam namenili kar 6.000 m² skladiščnega prostora. S takšno površino nudimo podporo tudi srednje velikim ali velikim spletnim trgovinam, česar v Sloveniji zelo primanjkuje. Več podjetij v Sloveniji se je specializiralo za fulfilment storitve, a zaradi pomanjkanja prostora lahko nudijo podporo le manjšim do srednje velikim trgovcem. Logistični center cargo-partner poleg tega omogoča skladiščenje blaga v posebnih pogojih, npr. v kontroliranem temperaturnem režimu (od 15 °C do 25 °C) ter skladno s standardom HACCP.

Logistični center na Brniku pa ima še eno pomembno prednost: odlično geostrateško lego. Je v neposredni bližini ljubljanskega letališča, hkrati pa ima dobro povezavo do luke Koper ter hiter dostop do avtocestnega omrežja. Zato ne preseneča, da je postal pomemben distribucijski center za dostavo pošiljk po Sloveniji ter širši regiji. Z njim v podjetju cargo-partner oskrbujemo območje od Balkana do vzhodne Evrope in celo del zahodne Evrope. Za dostavo pošiljk končnim kupcem sodelujemo z različnimi dostavnimi službami.

Transparentnost in učinkovita obdelava naročil

Ena ključnih stvari za visoko stopnjo zadovoljstva pri kupcih je transparentnost obdelave naročil. Stranka želi biti seznanjena v kateri fazi procesa se njeno naročilo nahaja ter kdaj gre paket na pot. To je nujno za odlično uporabniško izkušnjo in zaupanje strank, ki je ključno za spletne trgovine. Predpogoj za transparentnost je ustrezna informacijska podpora. Sistem mora zagotavljati natančne podatke o razpoložljivi zalogi, hkrati pa se mora v sistem zabeležiti vsak del procesa obdelave naročila. Le tako lahko trgovec strankam zagotovi ažurne podatke o statusu njihovih naročil.

Ob visoki nakupovalni sezoni se število naročil močno poveča. Spletni trgovci se znajdejo pod časovnim pritiskom in če k temu dodamo še nepreglednost informacijskega sistema, številne ročne vnose podatkov v sistem, pomanjkanje posameznih artiklov in težave pri njihovi dobavi ter večjo količino vrnjenih artiklov, sta zmeda in posledično nezadovoljstvo strank neizbežna. Zadeva je lahko še toliko bolj neobvladljiva, ko je treba usklajevati zalogo artiklov na več lokacijah. Takrat je potrebno upoštevati še naročila v tranzitu, usklajevati različne dostavne službe in različna prevzemna mesta, preusmerjati dostavo in podobno.

Če trgovec nima ustreznega informacijskega sistema, ki bi mu omogočal vrhunsko podporo, in dovolj ljudi, mu na pomoč lahko priskoči fulfilment podjetje. Slednje ima za tovrstno poslovanje že razvit informacijski sistem, s katerim bo trgovcu zagotovil hitro in natančno obdelavo naročil. Fulfilment podjetje bo poskrbelo za vse storitve za oskrbovanje spletnih trgovin, na željo trgovca pa lahko v celoti prevzame in upravlja tudi povratno logistiko ter poskrbi za distribucijo do končnega kupca.

cargo-partner v sklopu svojih fulfilment storitev svojim strankam zagotavlja vso potrebno IT podporo. V iLogističnem centru uporabljamo moderen in fleksibilen skladiščni sistem (WMS), ki omogoča sledljivost blaga na podlagi osmih različnih kriterijev (šifre, opisi, različni datumi, šarže, dodelitveni ključi, količine, serijske številke, sestava artiklov).

Napredni WMS sistemi so zasnovani tako, da se lahko povezujejo z drugimi informacijskimi sistemi, kar je ključno za celostno in kvalitetno obvladovanje logističnih procesov. V našem podjetju je WMS v osnovi povezan z našo spletno platformo SPOT, tj. sistemom za upravljanje oskrbovalne verige. Ta povezanost trgovcem omogoča transparenten pregled nad zalogami, njihovo upravljanje ter kreiranje standardnih ali prilagojenih poročil v kateremkoli trenutku dneva. Nadalje se WMS lahko poveže z ERP sistemi strank, s čimer se občutno zmanjša obseg administrativnih del, delno ali v celoti avtomatizira procese, predvsem pa močno zmanjša možnost (človeške) napake. Načini povezovanja so lahko različni: WMS omogoča tako EDI (Electronic Data Interchange) kot API povezave. Dobra povezava sistemov pa je osnova za hitro obdelavo naročil.

Stroškovna učinkovitost

Stroškovna učinkovitost je vodilo slehernega podjetja, a ob hitri rasti podjetja je to lahko velik izziv.

Ponudniki fulfilment storitev so specialisti na tem področju, zato vam lahko ta del poslovanja stroškovno precej optimizirajo. Običajno imajo ta podjetja lastna skladišča, ki so dobro prilagojena temu poslu. Ker gre navadno za velike skladiščne površine, ki so zelo prilagodljive, se njihova namembnost in prostornina za posamezni del lahko zelo hitro spreminjata. Kadar trgovec potrebuje več prostora, lahko najame večjo površino, ob upadu prodaje pa najete površine ustrezno zmanjša ter si na ta način zniža stroške.

Prednost večjega logističnega centra oz. večjih fulfilment podjetij se pokaže predvsem v visoki nakupovalni sezoni. Večja podjetja lažje zagotovijo dovolj skladiščnih kapacitet ter dovolj izkušenega osebja, so bolj fleksibilna, lažje obvladujejo sezonska nihanja spletne prodaje, spletnim trgovinam pa omogočajo rast.

Poleg tega specializirani fulfilment centri uporabljajo sodobno manipulacijsko opremo (pol avtomatski vozički, prilagojeni viličarji, sortirni sistemi, pakirni stroji ipd.), ki delo zelo olajša in pospeši. Z ustrezno delovno opremo trgovec potrebuje manj osebja, njihova učinkovitost pa je precej visoka.

K stroškovni učinkovitosti lahko veliko doprinese vrhunski informacijski sistem, ki je osnova za uspešno poslovanje. Če trgovec v vsakem trenutku natančno ve, koliko ima zaloge, kje se artikli nahajajo ter kaj se dogaja s posameznim naročilom, si bo prihranil marsikatero napako in posledično tudi precej denarja. Vsaka napaka je povezana z dodatnimi stroški: vračilo dobrin pomeni dodatno delo za zaposlene, dvojne stroške pošiljanja, dodatne popuste na izdelke ipd. Sodobni informacijski sistemi in EDI/API povezave omogočajo avtomatizacijo procesov, s čimer se zmanjša obseg ročnih vnosov podatkov in napak.

Povratna logistika

Nezadovoljiva politika vračanja kupljenih izdelkov je tretja največja potrošnikova skrb pri spletnem nakupovanju. Povratna logistika lahko pomembno vpliva na zadovoljstvo obstoječih in pridobivanje novih kupcev. Ta segment je še posebno pomemben v modni industriji, kjer je delež vračil lahko tudi neverjetnih 50 %. To je povezano z visokimi stroški, pri nekaterih podjetjih tudi do 60 % prihodkov od prodaje.

Vračanje izdelkov pomeni tudi precej dodatnega dela: vrnjeni izdelek je potrebno pregledati, klasificirati, zavesti razlog vračila ter izdelek ponovno vnesti v sistem. Nepoškodovane izdelke se zapakira in vrne v prodajo (po nekaterih ocenah je to 60 % vseh vračil), poškodovane pa dobavitelju. Nato mora trgovec stranki vrniti plačana sredstva oz. napisati dobropis ali urediti zamenjavo izdelka.

Poleg stroškov je pri povratni logistiki pomembna tudi hitrost obdelave vračil, še posebno pri sezonskih izdelkih. Zaradi hitrih menjav sezon je to lahko ena izmed ključnih konkurenčnih prednosti.

Kljub temu da je vračilo izdelkov lahko povezano z visokimi stroški, so nekateri spletni trgovci vračila izdelkov definirali kot pomemben element svoje prodajne strategije. Strankam oglašujejo enostavno in brezplačno vračilo izdelkov, iz kateregakoli vzroka. Četudi si stranka glede nakupa enostavno premisli, ne bo imela težav z vračilom. V očeh strank je to ogromna konkurenčna prednost.

Da pa si podjetje lahko to privošči, je potrebno imeti vrhunsko povratno logistiko, ki je maksimalno optimizirana. Spletne trgovine pogosto nimajo ne denarja ne resursov, da bi ta del poslovanja razvijala do potankosti. Mnogo hitreje in enostavneje, na koncu pa tudi ceneje, je, da jim pri tem pomaga specializirano partnersko podjetje.

Čeprav je cargo-partner mednarodno logistično podjetje, poleg transportnih in skladiščno-logističnih storitev ponujamo tudi inovativne pristope in celovite logistične rešitve za spletne trgovine. Z izgradnjo centra smo na trgu nastopili kot popolno fulfilment podjetje, saj v njem zagotavljamo vse storitve dodane vrednosti, ki jih spletni trgovec potrebuje: od skladiščenja, do komisioniranja, pakiranja, znamčenja njihovih pošiljk, etiketiranja, prevzema, dostave, povratne logistike itd.

Izberite zanesljivega partnerja in prepustite logistiko strokovnjakom, vi pa se posvetite prodaji.