6-podrocij-slovenija-vs-eu

Slovenija se po penetraciji spletnega nakupovanja sicer uvršča nekoliko pod povprečje EU skupaj z na primer Belgijo, Poljsko in Irsko, hkrati pa smo na tem področju bolj razviti kot številne druge evropske države, med njimi sosednji Madžarska in Hrvaška ter Italija, Španija, Latvija in Grčija.

Jasen trend je, da smo Slovenci iz leta v leto bolj naklonjeni nakupovanju na spletu. To potrjujejo različne neodvisne raziskave, med njimi tudi največja raziskava spletnega nakupovanja v regiji Shopper’s Mind – sMind 2015 v izvedbi podjetja Ceneje d.o.o. in raziskovalne agencije Valicon. Slednja ne proučuje samo števila opravljenih spletnih nakupov, temveč gre še korak dlje in beleži tudi frekvenco – lani je v primerjavi z 2013 delež kupcev, ki mesečno opravijo vsaj en spletni nakup, narasel za skoraj 60 % in je znašal že tretjino celotne spletne populacije.

knowledgebite_rednokupovanjenaspletu_small_3

Zelo optimističen pogled na razvitost trga spletnega nakupovanja v Sloveniji kažejo tudi podatki raziskave Evropske komisije, Digital Agenda Scoreboard 2015. Obstaja namreč več indikatorjev, ki nas uvrščajo v sam vrh EU:

indikatorji-razvitosti-spletnega-trga

Spletni trgovci morajo poskrbeti za odlično nakupno izkušnjo in zaupanje potrošnikov!

Mag. Darko Dujič, izvršni direktor podjetja Ceneje d.o.o., ki že pet let poglobljeno proučuje nakupne navade potrošnikov v regiji, pojasnjuje, kaj bo odločilno za nadaljnji razvoj trga spletnega nakupovanja:

darko dujic“Današnji ritem življenja nas sili, da v ospredje postavljamo priročnost ter hitrost nakupovanja in iz tega razloga prihaja do pomembne rasti na spletu. Spletni trgovci lahko z ustreznimi orodji vplivajo na zaupanje in dobro nakupno izkušnjo − med njimi je potrebno omeniti predvsem kakovostne certifikacije spletnih trgovcev. Potrošnikom je potrebno zagotoviti bližnjico do varnega nakupovanja in odlične nakupne izkušnje, zato morajo biti pozorni na oznake, kot sta na primer oznaka EMOTA evropskega združenja za večkanalno in čezmejno trgovino ter nacionalna oznaka CERTIFIED SHOP, ki potrjujeta, da trgovci delujejo v skladu z nacionalnimi in evropskimi smernicami ter dobrimi praksami.”

Vas zanima več?

Preberite tudi: