potrosniki-generacije

Raziskava Shopper’s Mind 2016, ki je bila novembra lani opravljena na 5.352 slovenskih uporabnikih spleta, razkriva zanimive razlike v nakupnem vedenju med različnimi generacijami – t.i. Baby boomerji (nad 55 let), generacijo X (36 do 55 let), generacijo Y (22 do 35 let) ter Z (pod 21 let). Preverite sveže podatke in jih izkoristite za izboljšanje prodajne strategije!

Najbolj intenzivno na spletu nakupujejo “milenijci”

Pri generacijah Y in Z, ki ju skupno pogosto imenujemo tudi milenijci, je pogostost nakupovanja na spletu še posebej izrazita. Vsaj en nakup mesečno jih opravi že skoraj polovica, medtem ko pri generaciji Baby boomerjev, starih nad 55 let, ta delež znaša manj kot petino. Na drugi strani je pri slednjih bolj izrazit delež takih, ki še ne nakupujejo na spletu – 19 %, kar znaša polovico več kot na splošnem vzorcu spletne populacije v Sloveniji.

KnowledgeBite-MobilniNakupi-696

Baby boomerji počasneje sledijo mobilnih nakupnim navadam

Zelo zanimiva dinamika v nakupnem vedenju obstaja pri uporabi različnih tehnologij. Največje razlike so opazne med dvema mlajšima generacijama ter populacijo nad 55 let, ki počasneje prevzema mobilne tehnologije tako pri raziskovanju pred nakupom kot pri zaključku nakupa. Generacija Z je že popolnoma prevzela uporabo mobilnih naprav v fazi raziskovanja, saj jih ponudbo izdelkov in storitev na mobilcu ali s kombinacijo računalnika in mobilca pregleduje že 55 %.

Precej manjše razlike med generacijami opažamo pri samem nakupovanju, saj je pri vseh starostih v okoli 80 % primerov računalnik še vedno glavna naprava za zaključek nakupa. Nakupovanje na mobilnih napravah je zopet najbolj izrazito pri generaciji Z, kjer znaša že dobrih 20 %:

mobilne_naprave-generacije

Vir: Shopper’s Mind Slovenija 2016, raziskava spletnega nakupovanja v partnerski izvedbi Ceneje in raziskovalne agencije Valicon, n=5.352, uporabniki spleta

Podobne rezultate je pokazala tudi globalna raziskava agencije GfK. V 2016 je nakup na pametnem telefonu opravila že več kot tretjina milenijcev, med Baby boomerji zgolj 7 %. Podatki so pokazali zanimive razlike med obema mlajšima generacijama v razlogih, zaradi katerih se odločijo za spletno namesto za fizično trgovino. Generacija Z se za nakup na spletu odloči zaradi prihranka denarja ali zato, ker so jim to priporočili drugi ljudje, katerim zaupajo, nekoliko starejša generacija Y pa predvsem iz praktičnih razlogov – ker v spletni trgovini dobijo več relevantnih informacij, ker ponuja boljše pogoje dostave in ker lahko na en mah opravijo nakup več izdelkov.

Mag. Darko Dujič: Digitalni imigranti se približujejo milenijcem

Za strokovni pogled na razlike v nakupnem vedenju med generacijami smo povprašali mag. Darka Dujiča, direktorja podjetja Ceneje d.o.o., ki že pet let zapored izvaja raziskavo spletnega nakupovanja Shopper’s Mind skupaj z raziskovalno agencijo Valicon.

darko-dujic_3»V Sloveniji sicer še vedno obstaja četrtina državljanov, ki nimajo dostopa do spleta, med njimi prevladuje populacija nad 55 let. A po podatkih Evropske komisije ima že skoraj polovica te generacije dostop do spleta in zanimivo je, da generacija t.i. digitalnih imigrantov, torej posameznikov, ki so bili rojeni pred splošnim sprejetjem digitalne tehnologije, že izredno aktivno uporablja splet za iskanje informacij pred nakupovanjem. Čeprav ima v tej generaciji ecommerce še veliko prostora za dodatno rast, so ti posamezniki vedno bližje milenijcem tudi po penetraciji spletnega nakupovanja.«

V spodnjem grafu si lahko ogledate primerjavo uporabe spleta za iskanje informacij o izdelkih in storitvah med Nemčijo, Slovenijo in Češko:

iskanje_na_spletu-generacije_1Vir: European Commision, Digital Scoreboard

Vas zanima več?

Preberite tudi: